nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 25/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2019-01-01
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 25/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

25/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a követezőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Balatonszabadi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén, az alapilletménye 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén, az alapilletménye 20 %-a.

3. § E rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és 2019. január 1-én hatályát veszti.

Balatonszabadi, 2017. december 04.


    dr. Töpler Eszter                                                      Király Kálmán

          jegyző                                                                polgármesterKihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. december 04. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                              

dr. Töpler Eszter

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
25/2017.(XII.4.) R a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
278.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!