nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 3/2015 (III.5..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-05 -tól
Kótaj község képviselő testületének 3/2015 (III.5..) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Kótaj Község Önkormányzata Képviselő – testületének

3/2015. (III.05)

Önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításárólKótaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el. 


1.§ A A szociális ellátásokról szóló 6/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


„1.§ (2) Az Önkormányzat által biztosított szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:


  1. a képviselő-testület e rendeletében meghatározott feltételek szerint - Települési támogatást állapít meg”


2.§  A Rendelet 7.§-át megelőző „Önkormányzati segély” alcím szöveg helyébe „Települési támogatás” alcím szöveg lép.


3.§ (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:


„(1) b.) pont : szociálisan rászoruló családban élő, nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjat nyújt.”


4.§  A Rendelet 7.§ (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki.:

„7.§ (8)  A  Képviselő-testület az (1) bekezdés a.) pontjaiban foglalt hatáskörének gyakorlását a Pénzügyi és Szociális Bizottságára, (1) bekezdés c.) pontjában foglalt hatáskörének gyakorlását Kótaj Község Önkormányzat polgármesterére ruházza. A hatáskör gyakorlója elutasíthatja a települési támogatás iránti kérelmet, ha annak fedezete az Önkormányzat költségvetésében nem biztosított.”


5.§ Hatályát veszti a Rendelet 6.§-át megelőző 6. Lakásfenntartási támogatás alcím, azt követő 6.§-a, valamint 9.§ (2)-(3)


6.§ Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.                             Orosz Mihály                                                   Kocsis József

                             polgármester                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve: 20415. március 05.


                                                                                                          Kocsis József

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
90.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!