nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (V.14.) rendelete
Hatályos:2019-05-15 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (V.14.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét    161.159.174 Ft-ban
b) kiadási főösszegét    99.669.266 Ft-ban
    állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát 47.977.355 Ft-ban hagyja jóvá, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §


(1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését az 1-2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.


4.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelt kihirdetve:
Nógrádsipek, 2019. május 14.


dr. Kiss Tamás
jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-11. melléklet
574.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!