nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-01 - 2019-12-01
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését

aa) 44 775 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 49 279 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)    0 ezer forint működési többlettel,

ad)    4 504 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 9 404 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 9 404 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 9 404 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

ca) bevételi főösszegét 58 683 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 58 683 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csesznek, 2019. november 30.


                                        Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                           Feketéné Esztergályos Hilda sk. 

                                                     polgármester                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
404.66 KB
1.2 melléklet
408.14 KB
1.3 melléklet
398.08 KB
2.1 melléklet
362.68 KB
2.2 melléklet
291.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!