nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-27 - 2020-05-28
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 151. § (2f) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §  Az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében szereplő táblázat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


[

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

]

11.

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

94,49 Ft


2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de 2018. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!