nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-19 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.124.550.961 Ft


Költségvetési bevétellel1.160.293.022 Ft

Költségvetési kiadással


- 35.742.061Ft

Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi mérlegét az 9. melléklet, eredménykimutatását az 10.  melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


  1. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.2; 8.3., 8.4.; 8.5., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Jászapáti Városi Önkormányzat maradványlevezetését a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.  1. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet 2017. május 19-én lép hatályba.


6.§


Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.) sz. önkormányzati rendelet.


Kelt: Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18. napján megtartott ülésén.Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései
232.12 KB
1. melléklet
1.91 MB
2.1. melléklet
371.14 KB
2.2. melléklet
331.85 KB
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései
353.95 KB
3. melléklet
256.63 KB
4. melléklet
235.53 KB
5. melléklet
192.84 KB
6. melléklet
161.41 KB
7. melléklet
152.88 KB
8.1. melléklet
1.85 MB
8.2. melléklet
690.54 KB
8.3. melléklet
684.01 KB
8.4. melléklet
680.93 KB
8.5. melléklet
767.98 KB
9. melléklet
1.48 MB
10. melléklet
412.52 KB
11.1. melléklet
637.35 KB
11.2. melléklet
201.28 KB
11.3. melléklet
293.6 KB
11.4. melléklet
190.04 KB
1. tájékoztató tábla
1.59 MB
2. tájékoztató tábla
195.24 KB
3. tájékoztató tábla
148.56 KB
4. tájékoztató tábla
240.8 KB
5. tájékoztató tábla
220.19 KB
6. tájékoztató tábla
283.91 KB
7. tájékoztató tábla
283.96 KB
8. tájékoztató tábla
389.58 KB
9. tájékoztató tábla
185.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!