nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-30 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tényő község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei

2.§

(1) Tényő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 9111 Tényő, Petőfi u. 1.

(2) Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy gyermek háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 9111 Tényő, Petőfi u. 1.

(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Dembinszky u. 29.


3.§

Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: 9111 Tényő, Petőfi u. 1.


4.§

(1) Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 9121 Győrszemere, Felpéci u. 119.

  (2)Az Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.

  (3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.


5.§

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9111 Tényő, Petőfi u. 1. szám alatti Orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések

6.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!