nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2017-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005. (XII.15.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005. (XII.15.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


  1. számú melléklet az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 13/2017. (IV.28.) számú rendelethez
A gyermekétkeztetés nyersanyagnormájaMegnevezés

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen

Bölcsődei ellátás

68

65

161

73

367

Óvodai ellátás


89

187

75

351

Általános iskolai ellátás

48-as iskolaépület tanulói

Kórház iskolaépület tanulói

Tornyos iskolaépület tanulói


76

224

70

370
Az adatok Ft/adagban és ÁFA nélkül értendők.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!