nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2012-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003./XI.27./önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § /3/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 24/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„15.§ (1) a.) a csalásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetében 220 %-át, és „  1. §


Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!