nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait

a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,

b) az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátást, és védőnői szolgálatot valamint az iskolafogászati ellátást e rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.


2. § (1) Gyomaendrőd közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:

a) 7 felnőtt háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

b) 3 házi gyermekorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

c)[1]

d) 3 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének meghatározását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a 7. melléklet tartalmazza.

(4)[2]

(5) A 3 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a 9. melléklet tartalmazza.


4. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.


5. § (1) Ez a rendelet - a 6. § kivételével - 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.


6. § (1)[3] A 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 3. § (5) bekezdése 2017. április 1. napjával lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés c) pontja és a 3. § (4) bekezdése.


1. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Háziorvosi körzetek

1. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

 ÁCHIM ANDRÁS

 utca Teljes

2

 5500

 ADY ENDRE

 utca Teljes

3

 5500

 ÁLMOS

 utca Teljes

4

5500

 ARANY JÁNOS

 utca Teljes

5

 5500

 ÁRPÁD

 utca Teljes

6

 5500

 ATTILA

 utca Teljes

7

 5500

 BACSÓ BÉLA

 utca Teljes

8

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út

 000001

 000043

 Páratlan

9

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út

 000002

 000040

 Páros

10

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út

 000067

 végig

 Páratlan

11

 5500

 BATTHYÁNY LAJOS

 utca Teljes

12

 5500

 BÉKE

 utca Teljes

13

 5500

 BERCSÉNYI MIKLÓS

 utca Teljes

14

 5500

 BERZSENYI DÁNIEL

 utca Teljes

15

 5500

 BESSENYEI GYÖRGY

 utca Teljes

16

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca

 000001

 000037

 Páratlan

17

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca

 000002

 000034/0001

 Páros

18

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000001

 000031/0001

 Páratlan

19

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000002

 000018

 Páros

20

 5500

 DOBÓ ISTVÁN

 utca Teljes

21

 5500

 ESZE TAMÁS

 utca Teljes

22

 5500

 FEGYVERNEK

 utca Teljes

23

 5500

 HÁMÁN KATÓ

 utca Teljes

24

 5500

 HANTOSKERTI

 út Teljes

25

 5500

 HŐSÖK

 útja

 000000   0043

 000043

 Folyamatos

26

 5500

 HŐSÖK

 útja

 000044

 000044

 Folyamatos

27

 5500

 HŐSÖK

 útja

 000045

 000045

 Páratlan

28

 5500

 HŐSÖK

 útja

 000046

 végig

 Folyamatos

29

 5500

 HUNYADI JÁNOS

 utca Teljes

30

5500

 KÁLLAI FERENC

 utca Teljes

31

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000001

 000073

 Páratlan

32

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000002

 000038

 Páros

33

 5500

 KAZINCZY FERENC

 utca Teljes

34

 5500

 KELETI

 utca Teljes

35

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000001

 000029

 Páratlan

36

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000002

 000038

 Páros

37

 5500

 KISS BÁLINT

 utca Teljes

38

 5500

 KNER

 térTeljes

39

 5500

 KNER

 utca Teljes

40

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

 000004

 000040

 Páros

41

 5500

 KÖRGÁT

 utca Teljes

42

 5500

 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

 utca Teljes

43

 5500

 LISZT FERENC

 utca Teljes

44

 5500

 LUTHER

 utca Teljes

45

 5500

 MÁTYÁS KIRÁLY

 utca Teljes

46

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000001

 000025

 Páratlan

47

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000002

 000020

 Páros

48

 5500

 MIRHÓHÁTI

 utca Teljes

49

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 utca

 000001

 000014

 Teljes

50

 5500

 PÓSA LAJOS

 utca Teljes

51

 5500

 RÁKÓCZI FERENC

 út Teljes

52

 5500

 SOMOGYI BÉLA

 utca Teljes

53

 5500

 SZABADSÁG

 tér Teljes

54

 5500

 SZABÓ DEZSŐ

 utca Teljes

55

 5500

 SZONDY GYÖRGY

 utca Teljes

56

 5500

 TANYA VII.


 000094

 végig

 Folyamatos

57

 5500

 TANYA VII.


 000859/0002

végig

 Hrsz. foly.

58

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000000   0015

 000000   0034B

 Folyamatos

59

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000016

 000017

 Folyamatos

60

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000023

 000035

 Folyamatos

61

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 000001

 000033/0001

 Folyamatos

62

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 0000035

 000039/0001

 Folyamatos

63

 5500

 ZRÍNYI ILONA

 üdülő-telep Teljes

64

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca

 000001

 000026

 Folyamatos

65

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca

 000002

 000028

 Folyamatos2. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út

 000044

 végig

 Páros

2

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út

 000045

 000061

 Páratlan

3

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca

 000039

 végig

 Páratlan

4

 5500

 BOTOND

 utca Teljes

5

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000020

 végig

 Páros

6

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000033

 végig

 Páratlan

7

 5500

 DAMJANICH JÁNOS

 tér Teljes

8

5500

 DR. PIKÓ BÉLA

 utca Teljes

9

 5500

 EÖTVÖS JÓZSEF

 utca Teljes

10

 5500

 FŐ

 út

 000135

 végig

 Páratlan

11

 5500

 FŐ

 út

 000160

 végig

 Páros

12

 5500

 GÁRDONYI GÉZA

 utca

 000001

 000039/0001

 Folyamatos

13

 5500

 HATÁR GYŐZŐ

 tér Teljes

14

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca Teljes

15

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000040

 végig

 Páros

16

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000075

 végig

 Páratlan

17

 5500

 KATÓ JÓZSEF

 utca Teljes

18

 5500

 KISFALUDY

 utca Teljes

19

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000031

 végig

 Páratlan

20

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000040

 végig

 Páros

21

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

 000005

 végig

 Páratlan

22

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

 000042

 végig

 Páros

23

 5500

 LEHEL

 utca Teljes

24

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000022

 végig

 Páros

25

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000027/0001

 végig

 Páratlan

26

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 000001

 000041/0001

 Páratlan

27

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 000002

 000064/A

 Páros

28

 5500

 TANYA VII.


 000001

 000085/0011

 Folyamatos

29

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

 000001

 000024

 Folyamatos

30

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000000   0001

 000000   0001

 Folyamatos

31

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000001

 000015/0004

 Folyamatos

32

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000019

 000022     B

 Folyamatos

33

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 000034

 000034

 Folyamatos

34

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 000041

 végig

 Folyamatos

35

 5500

 WESSELÉNYI MIKLÓS

 utca Teljes

36

5500

 WODIÁNER ALBERT

 tér Teljes


3. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5500

 BÁNOMKERTI

 út Teljes

2

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca

 000036

 végig

 Páros

3

 5500

 CSOKONAI VITÉZ M.

 utca Teljes

4

 5500

 DR. SZILÁGYI FERENC

 üdülő-telep Teljes

5

 5500

 ERKEL FERENC

 utca Teljes

6

 5500

 ERZSÉBET

 liget Teljes

7

 5500

 FÁY ANDRÁS

 utca Teljes

8

 5500

 GÁRDONYI GÉZA

 utca

 000041

 végig

 Folyamatos

9

 5500

 GYÓNI GÉZA

 utca Teljes

10

 5500

 HÁRSFA

 utca Teljes

11

 5500

 KATONA JÓZSEF

 utca Teljes

12

 5500

 KÖLCSEY FERENC

 utca Teljes

13

 5500

 KŐRÖS

 sor Teljes

14

 5500

 LÉVAI

 utca Teljes

15

 5500

 LOSONCZI ISTVÁN

 utca Teljes

16

 5500

 MÓRICZ ZSIGMOND

 utca Teljes

17

 5500

 MUNKÁCSY MIHÁLY

 utca Teljes

18

 5500

 NAGY SÁNDOR

 utca Teljes

19

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 tér Teljes

20

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 utca

 000015

 végig

 Folyamatos

21

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 000043

 végig

 Páratlan

22

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 000066

 végig

 Páros

23

 5500

 RADNÓTI MIKLÓS

 utca Teljes

24

 5500

 RÉV

 utca Teljes

25

 5500

 RÓZSA FERENC

 utca Teljes

26

 5500

 SEMMELWEIS IGNÁC

 utca Teljes

27

 5500

 SZÉCHENYI ISTVÁN

 utca Teljes

28

 5500

 SZÉKELY BERTALAN

 utca Teljes

29

 5500

 TOKAI FERENC

 utca Teljes

30

 5500

 TOLDI MIKLÓS

 utca Teljes

31

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

 000025

 végig

 Folyamatos

32

 5500

 ÚJKERT

 sor Teljes

33

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000000        B

 000000        B

 Folyamatos

34

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

 000000   A  A

 000000 D    A

 Folyamatos

35

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep

000000*B     B

végig

Hrsz.foly.

36

 5500

 VIDOVSZKY BÉLA

 utca Teljes

37

 5500

 VÍZMŰ

 sor Teljes

38

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca

 000027

 000027/A

 Folyamatos

39

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca

 000029

 végig

 Folyamatos

40

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca

 390039/0001

 végig

Hrsz.foly.


4. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

 AVRAM

 tanya Teljes

2

 5500

 BALASSI BÁLINT

 utca Teljes

3

 5500

 BESENYSZEGI

 utca Teljes

4

 5500

 BETHLEN GÁBOR

 utca Teljes

5

 5500

 BÍRÓ

 tanya Teljes

6

 5500

 DÁVIDHÁZI SÁMUEL

 utca Teljes

7

 5500

 FŐ

 út

 000110

 000156/0001

 Páros

8

 5500

 FŐ

 út

 000111

 000133

 Páratlan

9

 5500

 GÉZA FEJEDELEM

 utca Teljes

10

 5500

 GUTENBERG

 utca Teljes

11

 5500

 IPARTELEP

 utca Teljes

12

 5500

 KÁLMÁN FARKAS

 utca Teljes

13

 5500

 KERESZTÚRI

 utca Teljes

14

 5500

 KÓS KÁROLY

 utca Teljes

15

 5500

 KOVÁCS IMRE

 utca Teljes

16

 5500

 MADÁCH IMRE

 utca Teljes

17

 5500

 MAGTÁRLAPOSI

 utca Teljes

18

 5500

 MÓRA FERENC

 utca Teljes

19

 5500

 NÉMETZUGI

 sor Teljes

20

 5500

 NYÁRSZEGI

 utca Teljes

21

 5500

 OKTÓBER 6.

 lakótelep Teljes

22

 5500

 RÁCZ LAJOS

 utca Teljes

23

 5500

 SELYEM

 út

 000111

 végig

 Páratlan

24

 5500

 SELYEM

 út

 000124

 végig

 Páros

25

 5500

 SZENT ISTVÁN

 utca Teljes

26

 5500

 TANYA VI.
 Teljes


5. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5502

 BABITS MIHÁLY

 utca Teljes

2

 5502

 BÁNYÁSZ

 utca Teljes

3

 5502

 BARTÓK BÉLA

 utca Teljes

4

 5502

 BEM

 utca Teljes

5

 5502

 CSEJTI

 utca Teljes

6

 5502

 DANKÓ PISTA

 utca Teljes

7

 5502

 DOB

 utca Teljes

8

 5502

 FAZEKASZUGI 5-ÖS

 gátőrház Teljes

9

 5502

 FŐ

 út

 000037

 000109

 Páratlan

10

 5502

 FŐ

 út

 000052

 000108

 Páros

11

 5502

 HALÁSZ

 utca Teljes

12

 5502

 HATHÁZ

 utca Teljes

13

 5502

 HONVÉD

 utca Teljes

14

 5502

 IFJÚSÁGI

 lakótelep Teljes

15

 5502

 IRIMIÁS

 tanya Teljes

16

 5502

 JÓZSEF ATTILA

 utca Teljes

17

 5502

 KÁNTORKERT

 sor Teljes

18

 5502

 KÁRÁSZ

 utca Teljes

19

 5502

 KÁVAI TANYA
 Teljes

20

 5502

 KINIZSI PÁL

 utca Teljes

21

 5502

 KOSSUTH

 tér Teljes

22

 5502

 KÖNYVES KÁLMÁN

 utca Teljes

23

 5502

 KŐRÖS

 utca Teljes

24

 5502

 KÜRT

 utca Teljes

25

 5502

 LILIOM

 utca Teljes

26

 5502

 MÁRTON GÁBOR

 tér Teljes

27

 5502

 MARTOS FLÓRA

 utca Teljes

28

 5502

 MESTER

 utca Teljes

29

 5502

 MIKES KELEMEN

 utca Teljes

30

 5502

 MOHÁCSI

 utca Teljes

31

 5502

 NAGYLAPOSI

 vasútállomás Teljes

32

 5502

 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
 Teljes

33

 5502

 NAP

 utca Teljes

34

 5502

 NAPKELETI

 utca Teljes

35

 5502

 OLAJOSOK

 útjaTeljes

36

 5502

 POLÁNYI MÁTÉ

 utca

 000058/0001

 végig

 Folyamatos

37

 5502

 SELYEM

 út

 000099

 000129

 Páratlan

38

 5502

 SELYEM

 út

 000102

 000122

 Páros

39

 5502

 SIMAI

 utca Teljes

40

 5502

 SUGÁR

 út

 000111

 végig

 Páratlan

41

 5502

 SUGÁR

 út

 000128

végig

 Páros

42

 5502

 TAMÁSI ÁRON

 utca Teljes

43

 5502

 TÁNCSICS MIHÁLY

 utca Teljes

44

 5502

 TANYA IV.
 Teljes

45

 5502

 TANYA V.
 Teljes

46

 5502

 TEMPLOMZUG
 Teljes

47

 5502

 TÓTH ÁRPÁD

 utca Teljes

48

 5502

 VADÁSZ

 utca Teljes

49

 5502

 VARJASI

 utca Teljes

50

 5502

 VASÚTI

 őrházak Teljes

51

 5502

 VASÚTSOR

 utca Teljes


6. körzetA

B

C

D

E

F

1

5502

 AKÁC

 utca Teljes

2

 5502

 ALKOTMÁNY

 utca Teljes

3

 5502

 APPONYI

 utca

 000001

 végig

 Páratlan

4

 5502

 BLAHA LUJZA

 utca Teljes

5

 5502

 BOROSTYÁN

 utca Teljes

6

 5502

 CSURGÓ

 utca Teljes

7

 5502

 DAMJANICH

 utca

 000002

 000008

 Páros

8

 5502

 DAMJANICH

 utca

 000003

 000013

 Páratlan

9

 5502

 DÁVID

 tanyaTeljes

10

 5502

 DEÁK FERENC

 utca

 000001

 000009

 Páratlan

11

 5502

 DEÁK FERENC

 utca

 000002

 000014

 Páros

12

 5502

 DÉCSI

 utca Teljes

13

 5502

 DÓZSA GYÖRGY

 utca Teljes

14

 5502

 DR. CSÓKÁSI BÉLA

 tér Teljes

15

 5502

 EGRESSY BÉNI

 utca Teljes

16

 5502

 ENDRŐDI

 utca

 000002

 000014/0001

 Folyamatos

17

 5502

 FAZEKASI

 utca Teljes

18

 5502

 FŐ

 út

 000001

 000035/0001

 Páratlan

19

 5502

 FŐ

 út

 000002

 000048

 Páros

20

 5502

 GÁBOR ÁRON

 utca Teljes

21

 5502

 HÍDFŐ

 utca Teljes

22

 5502

 HŐSÖK

 tere Teljes

23

 5502

 KACSÓH PONGRÁC

 utca Teljes

24

 5502

 KENDERÁZTATÓ

 utca Teljes

25

 5502

 KISFOK

 utca Teljes

26

 5502

 KORÁNYI FRIGYES

 utca Teljes

27

 5502

 KÖZTÁRSASÁG

 utca Teljes

28

 5502

 LÁBAS

 utca Teljes

29

 5502

 NÉPLIGET

 út Teljes

30

 5502

 ORGONA

 utca Teljes

31

 5502

 POLÁNYI MÁTÉ

 utca

 000001

 000028

 Folyamatos

32

 5502

 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

 utca Teljes

33

 5502

 SELYEM

 út

 000001

 000033

 Páratlan

34

 5502

 SELYEM

 út

 000002

 000038

 Páros

35

 5502

 SUGÁR

 út

 000001

 000033

 Páratlan

36

 5502

 SUGÁR

 út

 000002

 000044

 Páros

37

 5502

 SZÉLMALOM

 utca Teljes

38

 5502

 SZENT ANTAL

 utca Teljes

39

 5502

 TANYA II.


 000210

 végig

 Folyamatos

40

 5502

 TANYA II.


 000286/14

 végig

 Hrsz. foly.

41

 5502

 TANYA III.
 Teljes

42

 5502

 TEMETŐ

 utca Teljes

43

 5502

 VASVÁRI PÁL

 utca Teljes

44

 5502

 VASZKÓ MIHÁLY

 utca Teljes

45

 5502

 ZRÍNYI ILONA

 utca Teljes


7. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5502

 ÁLMOSDOMB

 utca Teljes

2

 5502

 APPONYI

 utca

 000002

 végig

 Páros

3

 5502

 BACSALAPOSI

 út Teljes

4

 5502

 BAROSS GÁBOR

 utca Teljes

5

 5502

 CSILLAGOS

 utca Teljes

6

 5502

 DAMJANICH

 utca

 000010

 végig

 Páros

7

 5502

 DAMJANICH

 utca

 000015

 végig

 Páratlan

8

 5502

 DEÁK FERENC

 utca

 000011

 végig

 Páratlan

9

 5502

 DEÁK FERENC

 utca

 000016

 végig

 Páros

10

 5502

 DIÓFA

 utca Teljes

11

 5502

 ENDRŐDI

 utca

 000015

 végig

 Folyamatos

12

 5502

 HATÁR

 út Teljes

13

 5502

 ISKOLA

 utca Teljes

14

 5502

 JUHÁSZ GYULA

 utca Teljes

15

 5502

 KIS

 utca Teljes

16

 5502

 KODÁLY ZOLTÁN

 utca Teljes

17

 5502

 KONDOROSI

 út Teljes

18

 5502

 KÖR

 utca Teljes

19

 5502

 MIRHÓI

 utca Teljes

20

 5502

 PÁSKUMI

 út Teljes

21

 5502

 POLÁNYI MÁTÉ

 utca

 000029

 000058

 Folyamatos

22

 5502

 POLYÁKHALMI

 út Teljes

23

 5502

 SELYEM

 út

 000035

 000097

 Páratlan

24

 5502

 SELYEM

 út

 000040

 000100

 Páros

25

 5502

 SUGÁR

 út

 000035

 000109

 Páratlan

26

 5502

 SUGÁR

 út

 000046

 000126/0001

 Páros

27

 5502

 SZABADSÁG

 utca Teljes

28

 5502

 SZABÓ ERVIN

 utca Teljes

29

 5502

 SZARVASI

 út Teljes

30

 5502

 SZŐLŐSKERT

 utca Teljes

31

 5502

 TANYA II.


 000013

 000185

 Folyamatos

32

 5502

 TORONYI

 utca Teljes

33

 5502

 TULIPÁN

 utca Teljes

34

 5502

 UGARI

 út Teljes

35

 5502

 ZÖLDFA

 utca Teljes

36

 5502

 ZSÁK

 utca Teljes


2. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Házi gyermekorvosi körzetek

1. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5502

 AKÁC

 utca Teljes

2

 5502

 ALKOTMÁNY

 utca Teljes

3

 5502

 APPONYI

 utca Teljes

4

 5502

 BABITS MIHÁLY

 utca Teljes

5

 5502

 BÁNYÁSZ

 utca Teljes

6

 5502

 BAROSS GÁBOR

 utca Teljes

7

 5502

 BARTÓK BÉLA

 utca Teljes

8

 5502

 BEM

 utca Teljes

9

 5502

 BLAHA LUJZA

 utca Teljes

10

 5502

 BOROSTYÁN

 utca Teljes

11

 5502

 CSEJTI

 utca Teljes

12

 5502

 CSILLAGOS

 utca Teljes

13

 5502

 CSURGÓ

 utca Teljes

14

 5502

 DAMJANICH

 utca Teljes

15

 5502

 DANKÓ PISTA

 utca Teljes

16

 5502

 DEÁK FERENC

 utca Teljes

17

 5502

 DÉCSI

 utca Teljes

18

 5502

 DOB

 utca Teljes

19

 5502

 DÓZSA GYÖRGY

 utca Teljes

20

 5502

 DR. CSÓKÁSI BÉLA

 tér Teljes

21

 5502

 EGRESSY BÉNI

 utca Teljes

22

 5502

 ENDRŐDI

 utca Teljes

23

 5502

 FAZEKASI

 utca Teljes

24

 5502

 FAZEKASZUGI 5-ÖS

 gátőrház Teljes

25

 5500

 FŐ

 út

 000001

 000109

 Páratlan

26

 5500

 FŐ

 út

 000002

 000108

 Páros

27

 5502

 GÁBOR ÁRON

 utca Teljes

28

 5502

 HALÁSZ

 utca Teljes

29

 5502

 HATHÁZ

 utca Teljes

30

 5502

 HÍDFŐ

 utca Teljes

31

 5502

 HONVÉD

 utca Teljes

32

 5502

 HŐSÖK

 tere Teljes

33

 5502

 IRIMIÁS

 tanya Teljes

34

 5502

 JÓZSEF ATTILA

 utca Teljes

35

 5502

 JUHÁSZ GYULA

 utca Teljes

36

 5502

 KACSÓH PONGRÁC

 utca Teljes

37

 5502

 KÁNTORKERT

 sor Teljes

38

 5502

 KÁRÁSZ

 utca Teljes

39

 5502

 KÁVAI TANYA
 Teljes

40

 5502

 KENDERÁZTATÓ

 utca Teljes

41

 5502

 KISFOK

 utca Teljes

42

 5502

 KODÁLY ZOLTÁN

 utca Teljes

43

 5502

 KONDOROSI

 út Teljes

44

 5502

 KORÁNYI FRIGYES

 utca Teljes

45

 5502

 KOSSUTH

 tér Teljes

46

 5502

 KÖNYVES KÁLMÁN

 utca Teljes

47

 5502

 KŐRÖS

 utca Teljes

48

 5502

 KÖZTÁRSASÁG

 utca Teljes

49

 5502

 KÜRT

 utca Teljes

50

 5502

 LÁBAS

 utca Teljes

51

 5502

 LILIOM

 utca Teljes

52

 5502

 MÁRTON GÁBOR

 térTeljes

53

 5502

 MARTOS FLÓRA

 utca Teljes

54

 5502

 MESTER

 utca Teljes

55

 5502

 MIKES KELEMEN

 utca Teljes

56

 5502

 MIRHÓI

 utca Teljes

57

 5502

 MOHÁCSI

 utca Teljes

58

 5502

 NAGYLAPOSI

 vasútállomás Teljes

59

 5502

 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
 Teljes

60

 5502

 NAP

 utca Teljes

61

 5502

 NAPKELETI

 utca Teljes

62

 5502

 NÉPLIGET

 út Teljes

63

 5502

 OLAJOSOK

útja Teljes

64

 5502

 ORGONA

 utca Teljes

65

 5502

 POLÁNYI MÁTÉ

 utca Teljes

66

 5502

 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

 utca Teljes

67

 5502

 SELYEM

 út

 1

109

 Páratlan

68

 5502

 SELYEM

út

 2

 122

 Páros

69

 5502

 SIMAI

 utca Teljes

70

 5502

 SUGÁR

 út Teljes

71

 5502

 SZABADSÁG

 utca Teljes

72

 5502

 SZABÓ ERVIN

 utca Teljes

73

 5502

 SZÉLMALOM

 utca Teljes

74

 5502

 SZENT ANTAL

 utca Teljes

75

 5502

 TAMÁSI ÁRON

 utca Teljes

76

 5502

 TÁNCSICS MIHÁLY

 utca Teljes

77

 5502

 TANYA IV.
 Teljes

78

 5502

 TANYA V.
 Teljes

79

 5502

 TEMETŐ

 utca Teljes

80

 5502

 TEMPLOMZUG
 Teljes

81

 5502

 TORONYI

 utca Teljes

82

 5502

 TÓTH ÁRPÁD

 utca Teljes

83

 5502

 TULIPÁN

 utca Teljes

84

 5502

 VADÁSZ

 utca Teljes

85

 5502

 VARJASI

 utca Teljes

86

 5502

 VASÚTI

 őrházak Teljes

87

 5502

 VASÚTSOR

 utca Teljes

88

 5502

 VASVÁRI PÁL

 utca Teljes

89

 5502

 VASZKÓ MIHÁLY

 utca Teljes

90

 5502

 ZÖLDFA

 utca Teljes

91

 5502

 ZRÍNYI ILONA

 utca Teljes

92

 5502

 ZSÁK

 utca Teljes


2. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5500

 ADY ENDRE

 utca Teljes

2

 5502

 ÁLMOSDOMB

 utca Teljes

3

 5500

 AVRAM TANYA

 utca Teljes

4

 5502

 BACSALAPOSI

 út Teljes

5

 5500

 BALASSI BÁLINT

 utca Teljes

6

 5500

 BÁNOMKERTI

 út Teljes

7

 5500

 BESENYSZEGI

 utca Teljes

8

 5500

 BETHLEN GÁBOR

 utca Teljes

9

 5500

 BÍRÓ

 tanyaTeljes

10

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000020

 végig

 Páros

11

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000033

 végig

 Páratlan

12

 5500

 DAMJANICH JÁNOS

 tér Teljes

13

 5500

 DÁVID

 tanya Teljes

14

 5500

 DÁVIDHÁZI SÁMUEL

 utca Teljes

15

 5502

 DIÓFA

 utca Teljes

16

 5500

 EÖTVÖS JÓZSEF

 utca Teljes

17

 5500

 FŐ

 út

 000110

 000156/0001

 Páros

18

 5500

 FŐ

 út

 000111

 000133

 Páratlan

19

 5500

 GÁRDONYI GÉZA

 utca Teljes

20

 5500

 GÉZA FEJEDELEM

 utca Teljes

21

 5500

 GUTENBERG

 utca Teljes

22

 5500

 GYÓNI GÉZA

 utca Teljes

23

 5502

 HATÁR

 út Teljes

24

 5502

 IFJÚSÁGI

 lakótelep Teljes

25

 5500

 IPARTELEP

 utca Teljes

26

 5502

 ISKOLA

 utca Teljes

27

 5500

 KÁLMÁN FARKAS

 utcaTeljes

28

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000040

 végig

 Páros

29

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000077

 végig

 Páratlan

30

 5500

 KATÓ JÓZSEF

 utca Teljes

31

 5500

 KATONA JÓZSEF

 utca Teljes

32

 5500

 KERESZTÚRI

 utca Teljes

33

 5502

 KINIZSI PÁL

 utca Teljes

34

 5502

 KIS

 utca Teljes

35

 5500

 KISFALUDY

 utca Teljes

36

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000031

 végig

 Páratlan

37

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000034/0002

 végig

 Páros

38

 5500

 KÓS KÁROLY

 utca Teljes

39

 5500

 KOVÁCS IMRE

 utcaTeljes

40

 5502

 KÖR

 utca Teljes

41

 5500

 LEHEL

 utca Teljes

42

 5500

 LÉVAI

 utca Teljes

43

 5500

 LOSONCZI ISTVÁN

 utca Teljes

44

 5500

 MADÁCH IMRE

 utca Teljes

45

 5500

 MAGTÁRLAPOSI

 utca Teljes

46

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000022

 végig

 Páros

47

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000027/0001

 végig

 Páratlan

48

 5500

 MÓRA FERENC

 utca Teljes

49

 5500

 NAGY SÁNDOR

 utca Teljes

50

 5500

 NÉMETZUGI

 sor Teljes

51

 5500

 NYÁRSZEGI

 utca Teljes

52

 5500

 OKTÓBER 6.

 lakótelep Teljes

53

 5502

 PÁSKUMI

 út Teljes

54

 5502

 POLYÁKHALMI

 út Teljes

55

 5500

 RÁCZ LAJOS

 utca Teljes

56

 5500

 RÓZSA FERENC

 utca Teljes

57

 5500

 SELYEM

 út

 111

 végig

 Páratlan

58

 5500

 SELYEM

 út

 124

 végig

 Páros

59

 5502

 SZARVASI

 út Teljes

60

 5500

 SZÉCHENYI ISTVÁN

 utca Teljes

61

 5500

 SZENT ISTVÁN

utca Teljes

62

 5502

 SZŐLŐSKERT

 utca Teljes

63

 5502

 TANYA II.
 Teljes

64

 5502

 TANYA III.
 Teljes

65

 5500

 TANYA VI.
 Teljes

66

 5500

 TOKAI FERENC

 utca Teljes

67

 5500

 TOLDI MIKLÓS

 utca Teljes

68

 5502

 UGARI

 út Teljes

69

 5500

 ÚJKERT

 sor Teljes

70

 5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep Teljes

71

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 000031

 végig

 Folyamatos

72

 5500

 WESSELÉNYI MIKLÓS

 utca Teljes


3. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5500

 ÁCHIM ANDRÁS

 utca Teljes

2

 5500

 ÁLMOS

 utca Teljes

3

 5500

 ARANY JÁNOS

 utca Teljes

4

 5500

 ÁRPÁD

 utca Teljes

5

 5500

 ATTILA

 utca Teljes

6

 5500

 BACSÓ BÉLA

 utca Teljes

7

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 út Teljes

8

 5500

 BATTHYÁNY LAJOS

 utca Teljes

9

 5500

 BÉKE

 utca Teljes

10

 5500

 BERCSÉNYI MIKLÓS

 utca Teljes

11

 5500

 BERZSENYI DÁNIEL

 utca Teljes

12

 5500

 BESSENYEI GYÖRGY

 utca Teljes

13

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca Teljes

14

 5500

 BOTOND

 utca Teljes

15

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000001

 000031/0001

 Páratlan

16

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utca

 000002

 000018

 Páros

17

 5500

 CSOKONAI VITÉZ M.

 utca Teljes

18

 5500

 DOBÓ ISTVÁN

 utca Teljes

19

 5500

 DR. PIKÓ BÉLA

 utca Teljes

20

 5500

 DR. SZILÁGYI FERENC

 üdülő-telep Teljes

21

 5500

 ERKEL FERENC

 utca Teljes

22

 5500

 ERZSÉBET

 liget Teljes

23

 5500

 ESZE TAMÁS

 utca Teljes

24

 5500

 FÁY ANDRÁS

 utca Teljes

25

 5500

 FEGYVERNEK

 utca Teljes

26

 5500

 FŐ

 út

 000135

 végig

 Páratlan

27

 5500

 FŐ

 út

 000160

 végig

 Páros

28

 5500

 HÁMÁN KATÓ

 utca Teljes

29

 5500

 HANTOSKERTI

 út Teljes

30

 5500

 HÁRSFA

 utca Teljes

31

 5500

 HATÁR GYŐZŐ

 tér Teljes

32

 5500

 HŐSÖK

 útja Teljes

33

 5500

 HUNYADI JÁNOS

 utca Teljes

34

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca Teljes

35

 5500

 KÁLLAI FERENC

 utca Teljes

36

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000001

 000075

 Páratlan

37

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utca

 000002

 000038

 Páros

38

 5500

 KAZINCZY FERENC

 utca Teljes

39

 5500

 KELETI

 utca Teljes

40

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000001

 000029

 Páratlan

41

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000002

 000034/0001

 Páros

42

 5500

 KISS BÁLINT

 utca Teljes

43

 5500

 KNER

 tér Teljes

44

 5500

 KNER

 utca Teljes

45

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út Teljes

46

 5500

 KÖLCSEY FERENC

 utca Teljes

47

 5500

 KÖRGÁT

 utca Teljes

48

 5500

 KŐRÖS

 sor Teljes

49

 5500

 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

 utca Teljes

50

 5500

 LISZT FERENC

 utca Teljes

51

 5500

 LUTHER

 utca Teljes

52

 5500

 MÁTYÁS KIRÁLY

 utca Teljes

53

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000001

 000025

 Páratlan

54

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utca

 000002

 000020

 Páros

55

 5500

 MIRHÓHÁTI

 utca Teljes

56

 5500

 MÓRICZ ZSIGMOND

 utca Teljes

57

 5500

 MUNKÁCSY MIHÁLY

 utca Teljes

58

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 tér Teljes

59

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 utca Teljes

60

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca Teljes

61

 5500

 PÓSA LAJOS

 utca Teljes

62

 5500

 RADNÓTI MIKLÓS

 utca Teljes

63

 5500

 RÁKÓCZI FERENC

 út Teljes

64

 5500

 RÉV

 utca Teljes

65

 5500

 SEMMELWEIS IGNÁC

 utca Teljes

66

 5500

 SOMOGYI BÉLA

 utca Teljes

67

 5500

 SZABADSÁG

 tér Teljes

68

 5500

 SZABÓ DEZSŐ

 utca Teljes

69

 5500

 SZÉKELY BERTALAN

 utca Teljes

70

 5500

 SZONDY GYÖRGY

 utca Teljes

71

 5500

 TANYA VII.
 Teljes

72

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca Teljes

73

 5500

 VIDOVSZKY BÉLA

 utca Teljes

74

 5500

 VÍZMŰ

 sor Teljes

75

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utca

 000001

 000032

 Folyamatos

76

 5500

 WODIÁNER ALBERT

 tér Teljes

77

 5500

 ZRÍNYI ILONA

 üdülő-telep Teljes

78

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca Teljes


3. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez[4]


4. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Fogorvosi körzetek

1. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5502

 AKÁC

 utcaTeljes

2

 5502

 ALKOTMÁNY

 utcaTeljes

3

 5502

 ÁLMOSDOMB

 utca Teljes

4

 5502

 APPONYI

 utcaTeljes

5

 5502

 BACSALAPOSI

 út Teljes

6

 5502

 BÁNYÁSZ

 utca Teljes

7

 5502

 BAROSS GÁBOR

 utca Teljes

8

 5502

 BLAHA LUJZA

 utca Teljes

9

 5502

 BOROSTYÁN

 utca Teljes

10

 5502

 CSEJTI

 utca Teljes

11

 5502

 CSILLAGOS

 utca Teljes

12

 5502

 CSURGÓ

 utca Teljes

13

 5502

 DAMJANICH

 utca Teljes

14

 5502

 DANKÓ PISTA

 utca Teljes

15

 5502

 DÁVID

 tanya Teljes

16

 5502

 DEÁK FERENC

 utca Teljes

17

5502

 DÉCSI

 utca Teljes

18

 5502

 DIÓFA

 utca Teljes

19

 5502

 DÓZSA GYÖRGY

 utca Teljes

20

 5502

 DR. CSÓKÁSI BÉLA

 tér Teljes

21

 5502

 EGRESSY BÉNI

 utca Teljes

22

 5502

 ENDRŐDI

 utca Teljes

23

 5502

 FAZEKASI

 utca Teljes

24

 5502

FAZEKASZUGI 5-ÖS GÁTŐRHÁZ
 Teljes

25

 5500

 FŐ

 út

 00002

 000078

 Páros

26

 5502

 FŐ

 út

 00001

 00063/0002

 Páratlan

27

 5502

 GÁBOR ÁRON

 utcaTeljes

28

 5502

 HALÁSZ

 utca Teljes

29

 5502

 HATÁR

 út Teljes

30

 5502

 HATHÁZ

 utca Teljes

31

 5502

 HÍDFŐ

 utca Teljes

32

 5502

 HŐSÖK

 tere Teljes

33

 5502

 IRIMIÁS

 tanya Teljes

34

 5502

 ISKOLA

 utca Teljes

35

 5502

 JUHÁSZ GYULA

 utca Teljes

36

 5502

 KACSÓH PONGRÁC

 utca Teljes

37

 5502

 KÁRÁSZ

 utca Teljes

38

 5502

 KÁVAI

 tanya Teljes

39

 5502

 KECSEGÉS-ZUG

 tanya Teljes

40

 5502

 KENDERÁZTATÓ

 utca Teljes

41

 5502

 KINIZSI PÁL

 utca Teljes

42

 5502

 KIS

 utca Teljes

43

 5502

 KISFOK

 utcaTeljes

44

 5502

 KODÁLY ZOLTÁN

 utca Teljes

45

 5502

 KONDOROSI

 út Teljes

46

 5502

 KORÁNYI FRIGYES

 utca Teljes

47

 5502

 KOSSUTH

 tér Teljes

48

 5502

 KÖNYVES KÁLMÁN

 utca Teljes

49

 5502

 KÖR

 utca Teljes

50

 5502

 KŐRÖS

 utca Teljes

51

 5502

 KÖZTÁRSASÁG

 utca Teljes

52

 5502

 KÜLTERÜLET TANYA
 Teljes

53

 5502

 KÜRT

 utca Teljes

54

 5502

 LÁBAS

 utca Teljes

55

 5502

 LILIOM

 utca Teljes

56

 5502

 MÁRTON GÁBOR

 tér Teljes

57

 5502

 MESTER

 utca Teljes

58

 5502

 MIKES KELEMEN

 utca Teljes

59

 5502

 MIRHÓI

 utca Teljes

60

 5502

 NAGYLAPOSI

 vasútállomás Teljes

61

 5502

 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
 Teljes

62

 5502

 NAPKELETI

 utca Teljes

63

 5502

 NÉPLIGET

 út Teljes

64

 5502

 OLAJOSOK

 útja Teljes

65

 5500

 ORGONA

 utca Teljes

66

 5502

 PÁSKUMI

 út Teljes

67

 5502

 POLÁNYI MÁTÉ

 utca Teljes

68

 5502

 POLYÁKHALMI

 út Teljes

69

 5502

 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

 utca Teljes

70

 5502

 SELYEM

 út

 00001

 000101

 Folyamatos

71

 5502

 SIMAI

 utca Teljes

72

 5502

 SÓCZÓZUGI 1/5-ÖS GÁTŐRHÁZ
 Teljes

73

 5502

 SUGÁR

 út

 00001

 000109

 Páratlan

74

 5502

 SUGÁR

 út

 00002

 000126/001

 Páros

75

 5502

 SZABADSÁG

 utca Teljes

76

 5502

 SZABÓ ERVIN

 utca Teljes

77

 5502

 SZARVASI

 út Teljes

78

 5502

 SZÉLMALOM

 utca Teljes

79

 5502

 SZENT ANTAL

 utca Teljes

80

 5502

 SZŐLŐSKERT

 utca Teljes

81

 5502

 TÁNCSICS MIHÁLY

 utca Teljes

82

 5502

 TANYA II.
 Teljes

83

 5502

 TANYA III.
 Teljes

84

 5502

TANYA IV.
 Teljes

85

 5502

TANYA V.
 Teljes

86

 5502

 TEMETŐ

 utca Teljes

87

 5502

 TEMPLOMZUG
 Teljes

88

 5502

 TORONYI

 utca Teljes

89

 5502

 TÓTH ÁRPÁD

 utca Teljes

90

 5502

 TULIPÁN

 utca Teljes

91

 5502

 UGARI

 út Teljes

92

 5502

 VADÁSZ

 utca Teljes

93

 5502

 VARJASI

 utca Teljes

94

 5502

 VASÚTI

 őrházak Teljes

95

 5502

 VASÚTSOR

 utca Teljes

96

 5502

 VASVÁRI PÁL

 utca Teljes

97

 5502

 VASZKÓ MIHÁLY

 utca Teljes

98

 5502

 ZÖLDFA

 utca Teljes

99

 5502

 ZRÍNYI ILONA

 utca Teljes

100

 5502

 ZSÁK

 utca Teljes


2. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5500

 ADY ENDRE

 utca Teljes

2

 5502

 BABITS MIHÁLY

 utca Teljes

3

 5500

 BALASSI BÁLINT

 utca Teljes

4

 5502

 BARTÓK BÉLA

 utca Teljes

5

 5502

 BEM

 utca Teljes

6

 5500

 BESENYSZEGI

 utca Teljes

7

 5500

 BETHLEN GÁBOR

 utca Teljes

8

 5500

 BOCSKAI ISTVÁN

 utca Teljes

9

 5502

 DAMJANICH JÁNOS

 tér Teljes

10

 5500

 DÁVIDHÁZI SÁMUEL

 utca Teljes

11

 5502

 DOB

 utca Teljes

12

 5500

 FŐ

 út

 00065

 000195/0001

 Páratlan

13

 5500

 FŐ

 út

 00080

 000188

 Páros

14

 5500

 GÉZA FEJEDELEM

 utca Teljes

15

 5500

 GUTENBERG

 utca Teljes

16

 5500

 GYÓNI GÉZA

 utca Teljes

17

 5502

 HONVÉD

 utca Teljes

18

 5502

 IFJÚSÁGI

 lakótelep Teljes

19

 5500

 IPARTELEP

 utca Teljes

20

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca

000017

végig

 Páratlan

21

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca

00026

 végig

 Páros

22

 5502

 JÓZSEF ATTILA

 utcaTeljes

23

 5500

 KÁLLAI FERENC

 utca Teljes

24

 5500

 KÁLMÁN FARKAS

 utca Teljes

25

 5502

 KÁNTORKERT

 sor Teljes

26

 5500

 KATÓ JÓZSEF

 utcaTeljes

27

 5500

 KATONA JÓZSEF

 utcaTeljes

28

 5500

 KERESZTÚRI

 utca Teljes

29

 5500

 KISFALUDY

 utca Teljes

30

 5500

 KISRÉTI

 utca

000031

végig

 Páratlan

31

 5500

 KISRÉTI

 utca

000038

végig

Páros

32

 5500

 KÓS KÁROLY

 utca Teljes

33

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

000035

végig

 Páratlan

34

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

000042

végig

Páros

35

 5500

 KOVÁCS IMRE

 utcaTeljes

36

 5500

 LÉVAI

 utca Teljes

37

 5500

 LUTHER

 utcaTeljes

38

 5500

 MADÁCH IMRE

 utca Teljes

39

 5500

 MAGTÁRLAPOSI

 utca Teljes

40

 5500

 MARTOS FLÓRA

 utca Teljes

41

 5502

 MOHÁCSI

 utca Teljes

42

 5500

 MÓRA FERENC

 utca Teljes

43

 5500

 NAGY SÁNDOR

 utcaTeljes

44

 5502

 NAP

 utcaTeljes

45

 5500

 NÉMETZUGI

 sor Teljes

46

 5500

 NYÁRSZEGI

 utca Teljes

47

 5500

 OKTÓBER 6.

 lakótelep Teljes

48

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 térTeljes

49

 5500

 PÁSZTOR JÁNOS

 utcaTeljes

50

 5502

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 0000029

végig

 Páratlan

51

 5502

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 0000042

végig

 Páros

52

 5500

 RÁCZ LAJOS

 utca Teljes

53

 5500

 RÓZSA FERENC

 utca Teljes

54

 5500

 SELYEM

 út

 000102

végig

 Folyamatos

55

 5502

 SUGÁR

 út

 000111

 végig

 Páratlan

56

 5502

 SUGÁR

 út

 000128

 végig

 Páros

57

 5500

 SZÉCHENYI ISTVÁN

 utca Teljes

58

 5502

 TAMÁSI ÁRON

 utca Teljes

59

 5500

 SZENT ISTVÁN

 utca Teljes

60

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

 000005

 végig

 Páratlan

61

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

 000012

 végig

 Páros

62

 5500

 ÚJKERT

 sor Teljes

63

5500

 VÁSÁRTÉRI

 lakótelep Teljes

64

5500

 WESSELÉNYI MIKLÓS

 utcaTeljes

65

 5500

 ZRÍNYI MIKLÓS

 utca Teljes


3. körzetA

B

C

D

E

F

1

 5500

 ÁCHIM ANDRÁS

 utca Teljes

2

 5500

 ÁLMOS

 utca Teljes

3

 5500

 ARANY JÁNOS

 utca Teljes

4

 5500

 ÁRPÁD

 utca Teljes

5

 5500

 ATTILA

 utca Teljes

6

 5500

 AVRAM

 tanyaTeljes

7

 5500

 BACSÓ BÉLA

 utca Teljes

8

 5500

 BAJCSY-ZSILINSZKY

 útTeljes

9

 5500

 BÁNOMKERTI

 út Teljes

10

 5500

 BATTHYÁNY LAJOS

 utca Teljes

11

 5500

 BÉKE

 utca Teljes

12

 5500

 BERCSÉNYI MIKLÓS

 utca Teljes

13

 5500

 BERZSENYI DÁNIEL

 utca Teljes

14

 5500

 BESSENYEI GYÖRGY

 utca Teljes

15

 5500

 BÍRÓ

 tanyaTeljes

16

 5500

 BOTOND

 utca Teljes

17

 5500

 BUDAI NAGY ANTAL

 utcaTeljes

18

 5500

 CSOKONAI VITÉZ M.

 utca Teljes

19

 5500

 DOBÓ ISTVÁN

 utca Teljes

20

 5500

 DR. PIKÓ BÉLA

 utcaTeljes

21

 5500

 DR. SZILÁGYI FERENC

 üdülő-telepTeljes

22

 5500

 EÖTVÖS JÓZSEF

 utcaTeljes

23

 5500

 ERKEL FERENC

 utca Teljes

24

 5500

 ERZSÉBET

 liget Teljes

25

 5500

 ESZE TAMÁS

 utca Teljes

26

 5500

 FÁY ANDRÁS

 utca Teljes

27

 5500

 FEGYVERNEK

 utca Teljes

28

 5500

 FŐ

 út

 00167-0171

 végig

 Páratlan

29

 5500

 FŐ

 út

000190

 végig

 Páros

30

 5500

 GÁRDONYI GÉZA

 utca Teljes

31

 5500

 HÁMÁN KATÓ

 utca Teljes

32

 5500

 HANTOSKERTI

 út Teljes

33

 5500

 HÁRSFA

 utca Teljes

34

 5500

 HATÁR GYŐZŐ

 tér Teljes

35

 5500

 HŐSÖK

 útjaTeljes

36

 5500

 HUNYADI JÁNOS

 utca Teljes

37

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca

000003

000015

 Páratlan

38

 5500

 JÓKAI MÓR

 utca

 000002

000024

 Páros

39

 5500

 KÁLVIN JÁNOS

 utcaTeljes

40

 5500

 KAZINCZY FERENC

 utca Teljes

41

 5500

 KELETI

 utca Teljes

42

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000001

 000029

 Páratlan

43

 5500

 KISRÉTI

 utca

 000002

 000034/0002

 Páros

44

 5500

 KISS BÁLINT

 utca Teljes

45

 5500

 KNER

 tér Teljes

46

 5500

 KNER

 utca Teljes

47

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

 000004

 000040

 Páros

48

 5500

 KOSSUTH LAJOS

 út

 000005

 000063

 Páratlan

49

 5500

 KÖLCSEY FERENC

 utca Teljes

50

 5500

 KÖRGÁT

 utca Teljes

51

 5500

 KŐRÖS

 sor Teljes

52

 5500

 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

 utca Teljes

53

 5500

 LEHEL

 utca Teljes

54

 5500

 LISZT FERENC

 utca Teljes

55

 5500

 LOSONCZI ISTVÁN

 utca Teljes

56

 5500

 MÁTYÁS KIRÁLY

 utca Teljes

57

 5500

 MIKSZÁTH KÁLMÁN

 utcaTeljes

58

 5500

 MIRHÓHÁTI

 utca Teljes

59

 5500

 MÓRICZ ZSIGMOND

 utca Teljes

60

 5500

 MUNKÁCSY MIHÁLY

 utca Teljes

61

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

 000001

000027

 Páratlan

62

 5500

 PETŐFI SÁNDOR

 utca

000002

000040/0001

 Páros

63

 5500

 PÓSA LAJOS

 utca Teljes

64

 5500

 RADNÓTI MIKLÓS

 utca Teljes

65

 5500

 RÁKÓCZI FERENC

 út Teljes

66

 5500

 RÉV

 utca Teljes

67

 5500

 SEMMELWEIS IGNÁC

 utca Teljes

68

 5500

 SOMOGYI BÉLA

 utca Teljes

69

 5500

 SZABADSÁG

 tér Teljes

70

 5500

 SZABÓ DEZSŐ

 utca Teljes

71

 5500

 SZÉKELY BERTALAN

 utca Teljes

72

 5500

 SZONDY GYÖRGY

 utca Teljes

73

 5500

 TANYA VI.
 Teljes

74

 5500

 TANYA VII.
 Teljes

75

 5500

 TOKAI FERENC

 utca Teljes

76

 5500

 TOLDI MIKLÓS

 utca Teljes

77

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

 000001

000001

 Páratlan

78

 5500

 TOMPA MIHÁLY

 utca

000002

000010/0001

 Páros

79

 5500

 VIDOVSZKY BÉLA

 utca Teljes

80

 5500

 VÍZMŰ

 sor Teljes

81

 5500

 VÖRÖSMARTY MIHÁLY

 utcaTeljes

82

 5500

 WODIÁNER ALBERT

 térTeljes

83

 5500

 ZRÍNYI ILONA

 üdülő-telep Teljes


5. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Területi védőnői körzetek

1. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

ARANY JÁNOS

utca Teljes

2

5500

BAJCSY ZSILINSZKY

utca Teljes

3

5500

BETHLEN GÁBOR

utca Teljes

4

5500

BOCSKAI ISTVÁN

utca Teljes

5

5500

BOTOND

utca Teljes

6

5500

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

utca Teljes

7

5500

DAMJANICH

tér Teljes

8

5500

ERKEL FERENC

utca Teljes

9

5500

EÖTVÖS JÓZSEF

utca Teljes

10

5500

FÁY ANDRÁS

utca Teljes

11

5500

útPáratlan

12

5500

DR. PIKÓ BÉLA

utca Teljes

13

5500

GUTENBERG

utca Teljes

14

5500

HŐSÖK

útja Teljes

15

5500

HUNYADI JÁNOS

utca Teljes

16

5500

JÓKAI MÓR

utca Teljes

17

5500

KATÓ JÓZSEF

utca Teljes

18

5500

KERESZTÚRI

utca Teljes

19

5500

KISRÉTI

utca Teljes

20

5500

KISFALUDY

utca Teljes

21

5500

KOSSUTH LAJOS

utca Teljes

22

5500

KÓS KÁROLY

utca Teljes

23

5500

KOVÁCS IMRE

utca Teljes

24

5500

KÖLCSEY FERENC

utca Teljes

25

5500

LISZT FERENC

utca Teljes

26

5500

MAGTÁRLAPOSI

utca Teljes

27

5500

MIRHÓHÁTI

utca Teljes

28

5500

MÓRA FERENC

utca Teljes

29

5500

NYÁRSZEGI

utca Teljes

30

5500

PÁSZTOR JÁNOS

utca Teljes

31

5500

PETŐFI SÁNDOR

utca Teljes

32

5500

RÁKÓCZI FERENC

utca Teljes

33

5500

RÁCZ LAJOS

utca Teljes

34

5500

SELYEM

utca Teljes

35

5500

SZABADSÁG

tér Páratlan

36

5500

SZENT ISTVÁN

utca Teljes

37

5500

TOMPA MIHÁLY

utca Teljes

38

5500

ÚJKERT

sor Teljes

39

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

16.-

18

Páros

40

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

22.-

30

Páros

41

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

32.42

5500

TANYA VII.


1-73.

85.

Folyamatos

43

5500

WESSELÉNYI MIKLÓS

utca Teljes

44

5500

ZRÍNYI MIKLÓS

utca Teljes


2. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

útTeljes

2

5500

BÁNOMKERTI

utcaTeljes

3

5500

BESSENYEI GYÖRGY

utcaTeljes

4

5500

BÉKE

utcaTeljes

5

5500

BUDAI NAGY ANTAL

utcaTeljes

6

5500

GÁRDONYI GÉZA

utcaTeljes

7

5500

GYÓNI GÉZA

utcaTeljes

8

5500

HÁMÁN KATÓ

utcaTeljes

9

5500

HŐSÖK

útjaTeljes

10

5500

HUNYADI JÁNOS

utcaTeljes

11

5500

KATONA JÓZSEF

utcaTeljes

12

5500

KAZINCZY FERENC

utcaTeljes

13

5500

KÁLVIN JÁNOS

utcaTeljes

14

5500

KELETI

utcaTeljes

15

5500

KISS BÁLINT

utcaTeljes

16

5500

KINIZSI PÁL

utcaTeljes

17

5500

KÖRGÁT

utcaTeljes

18

5500

LEHEL

utcaTeljes

19

5500

LÉVAI

utcaTeljes

20

5500

LOSONCZY ISTVÁN

utcaTeljes

21

5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utcaTeljes

22

5500

NAGY SÁNDOR

utcaTeljes

23

5500

RÓZSA FERENC

utcaTeljes

24

5500

SZÉCHENYI ISTVÁN

utcaTeljes

25

5500

TOKAI FERENC

utcaTeljes

26

5500

TOLDI MIKLÓS

utcaTeljes

27

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

A, B, C, D28

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

1-

15.

Páratlan

29

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

19 -

21.

Páratlan

30

5500

TANYA VI.
Teljes

31

5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utcaTeljes


3. körzetA

B

C

D

E

F

1

5500

ÁCHIM

utcaTeljes

2

5500

ADY ENDRE

utcaTeljes

3

5500

ÁLMOS

utcaTeljes

4

5500

ATTILA

utcaTeljes

5

5500

ÁRPÁD

utcaTeljes

6

5500

BACSÓ BÉLA

utcaTeljes

7

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utcaTeljes

8

5500

BALASSI BÁLINT

utcaTeljes

9

5500

BERCSÉNYI MIKLÓS

utcaTeljes

10

5500

BERZSENYI DÁNIEL

utcaTeljes

11

5500

BESENYSZEGI

utcaTeljes

12

5500

BOCSKAI ISTVÁN

utcaTeljes

13

5500

DÁVIDHÁZI SÁMUEL

utcaTeljes

14

5500

ESZE TAMÁS

utcaTeljes

15

5500

FEGYVERNEK

utcaTeljes

16

5500

útPáros

17

5500

GÉZA FEJEDELEM

utcaTeljes

18

5500

HANTOSKERTI

utcaTeljes

19

5500

HÁRSFA

utcaTeljes

20

5500

HŐSÖK

útjaTeljes

21

5500

KÁLLAI FERENC

utcaTeljes

22

5500

KÁLMÁN FARKAS

utcaTeljes

23

5500

KIS LAJOS

utcaTeljes

24

5500

KŐRÖS

sorTeljes

25

5500

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

utcaTeljes

26

5500

LUTHER

utcaTeljes

27

5500

MADÁCH IMRE

utcaTeljes

28

5500

MÁTYÁS KIRÁLY

utcaTeljes

29

5500

MÓRICZ ZSIGMOND

utcaTeljes

30

5500

MUNKÁCSI MIHÁLY

utcaTeljes

31

5500

NÉMETZUGI

sorTeljes

32

5500

PÁSZTOR JÁNOS

utcaTeljes

33

5500

PÓSA LAJOS

utcaTeljes

34

5500

RADNÓTI MIKLÓS

utcaTeljes

35

5500

SEMMELWEIS IGNÁCZ

utcaTeljes

36

5500

SOMOGYI BÉLA

utcaTeljes

37

5500

SZABADSÁG

térPáros

38

5500

SZABÓ DEZSŐ

utcaTeljes

39

5500

SZÉKELY BERTALAN

utcaTeljes

40

5500

SZONDY GYÖRGY

utcaTeljes

41

5500

TANYA VII.
Teljes

42

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

31.,33.,34.43

5500

VIDOVSZKY BÉLA

utcaTeljes

44

5500

VÍZMŰ

sorTeljes

45

5500

ZRÍNYI MIKLÓS

utcaTeljes


4. körzetA

B

C

D

E

F

1

5502

BABITS MIHÁLY

utcaTeljes

2

5502

BACSALAPOSI

utcaTeljes

3

5502

BAROSS

utcaTeljes

4

5502

BARTÓK BÉLA

utcaTeljes

5

5502

BEM JÓZSEF

utcaTeljes

6

5502

CSEJTI

utcaTeljes

7

5502

CSILLAGOS

utcaTeljes

8

5502

DANKÓ PISTA

utcaTeljes

9

5502

DOB

utcaTeljes

10

5502

út

1-

87

Páratlan

11

5502

út

2-

108

Páros

12

5502

HATHÁZ

utcaTeljes

13

5502

HONVÉD

utcaTeljes

14

5502

IFJÚSÁGI

lakótelepTeljes

15

5502

JÓZSEF ATTILA

utcaTeljes

16

5502

JUHÁSZ GYULA

utcaTeljes

17

5502

KODÁLY ZOLTÁN

utcaTeljes

18

5502

KÖNYVES KÁLMÁN

utcaTeljes

19

5502

KÖRÖS

utcaTeljes

20

5502

KÜRT

utcaTeljes

21

5502

LILIOM

utcaTeljes

22

5502

KÁRÁSZ

utcaTeljes

23

5502

KINIZSI PÁL

utcaTeljes

24

5502

KÖR

utcaTeljes

25

5502

MARTOS FLÓRA

utcaTeljes

26

5502

MESTER

utcaTeljes

27

5502

MIKES KELEMEN

utcaTeljes

28

5502

MIRHÓI

utcaTeljes

29

5502

MOHÁCSI

utcaTeljes

30

5502

NAP

utcaTeljes

31

5502

NAPKELETI

utcaTeljes

32

5502

OKTÓBER 6.

lakótelep

I /A-

E

Folyamatos

33

5502

OLAJOSOK

útjaTeljes

34

5502

POLÁNYI MÁTÉ

utca

29

80

Folyamatos

35

5502

POLYÁKHALMI

útTeljes

36

5502

SIMAI

utcaTeljes

37

5502

SUGÁR

út

46-

136

Páros

38

5502

SUGÁR

út

39-

115

Páratlan

39

5502

SZABADSÁG

utcaTeljes

40

5502

SZABÓ ERVIN

utcaTeljes

41

5502

TAMÁSI ÁRON

utcaTeljes

42

5502

TÁNCSICS

utcaTeljes

43

5502

TANYA III.
Teljes

44

5502

TANYA V. 
Teljes

45

5502

TORONYI

utcaTeljes

46

5502

TÓTH ÁRPÁD

utcaTeljes

47

5502

UGARI

útTeljes

48

5502

VADÁSZ

utcaTeljes

49

5502

VARJASI

utcaTeljes

50

5502

VASÚTSOR

utcaTeljes


5. körzetA

B

C

D

E

F

1

5502

APPONYI

utcaTeljes

2

5502

AKÁC

utcaTeljes

3

5502

ALKOTMÁNY

utcaTeljes

4

5502

ÁLMOSDOMB

utcaTeljes

5

5502

BÁNYÁSZ

utcaTeljes

6

5502

BLAHA LUJZA

utcaTeljes

7

5502

BOROSTYÁN

utcaTeljes

8

5502

CSURGÓ

utcaTeljes

9

5502

DAMJANICH 

utcaTeljes

10

5502

DEÁK FERENC

utcaTeljes

11

5502

DÉCSI

utcaTeljes

12

5502

DIÓFA

utcaTeljes

13

5502

DÓZSA GYÖRGY

utcaTeljes

14

5502

DR CSÓKÁSI BÉLA

térTeljes

15

5502

EGRESSY BÉNI 

utcaTeljes

16

5502

ENDRŐDI

utcaTeljes

17

5502

FAZEKASI

utcaTeljes

18

5502

GÁBOR ÁRON

utcaTeljes

19

5502

HALÁSZ

utcaTeljes

20

5502

HATÁR

útTeljes

21

5502

HÍDFŐ

utcaTeljes

22

5502

HŐSÖK

tereTeljes

23

5502

ISKOLA

utcaTeljes

24

5502

KACSOH PONGRÁC

utcaTeljes

25

5502

KENDERÁZTATÓ

utcaTeljes

26

5502

KIS

utcaTeljes

27

5502

KISFOK

utcaTeljes

28

5502

KONDOROSI

útTeljes

29

5502

KORÁNYI FRIGYES

utcaTeljes

30

5502

KÖZTÁRSASÁG

utcaTeljes

31

5502

LÁBAS

utcaTeljes

32

5502

NÉPLIGET

utcaTeljes

33

5500

OKTÓBER 6

lakótelep

II/6-

9

Folyamatos

34

5502

ORGONA

utcaTeljes

35

5502

PÁSKUMI

útTeljes

36

5502

POLÁNYI

utca

1-

28

Folyamatos

37

5502

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

utcaTeljes

38

5502

SELYEM

út

1-

33

Páratlan

39

5502

SELYEM

út

2-

38

Páros

40

5502

SUGÁR

út

1-

37

Páratlan

41

5502

SUGÁR

út

2-

44

Páros

42

5502

SZARVASI

útTeljes

43

5502

SZÉLMALOM

utcaTeljes

44

5502

SZENT ANTAL

utcaTeljes

45

5502

SZŐLŐSKERT

utcaTeljes

46

5502

TANYA II.
Teljes

47

5502

TEMETŐ

utcaTeljes

48

5502

TULIPÁN

utcaTeljes

49

5502

VASVÁRI PÁL

utcaTeljes

50

5502

VASZKÓ MIHÁLY

utcaTeljes

51

5502

ZÖLDFA 

utcaTeljes

52

5502

ZRÍNYI ILONA

utcaTeljes

53

5502

ZSÁK

utcaTeljes


6. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása


1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ÁNTSZ  kód:  040097480

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola             

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység

2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ÁNTSZ  kód:  040097609

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)

5. SZÁMÚ VEGYES (ISKOLA-TERÜLETI) VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ÁNTSZ  kód:  040097477

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az általános iskolai intézményegység

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)


7. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztása


1. házi gyermekorvosi körzet

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Csemetekert Óvoda

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az általános iskolai intézményegység

2. házi gyermekorvosi körzet

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. – Vásártéri óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Margaréta Óvoda

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység

3. házi gyermekorvosi körzet

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Százszorszép Óvoda

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium


8. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez[5]


9. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása


1. fogorvosi körzet


Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. - Selyem úti Óvoda

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. - Tulipános Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Csemetekert Óvoda

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

2. fogorvosi körzet


Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Margaréta Óvoda

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Vásártéri Óvoda

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - az általános iskola

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

3. fogorvosi körzet


Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Százszorszép Óvoda

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - gimnáziumi intézményegység


1. függelék az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


 Felnőtt háziorvosi körzetek


 1. körzet

 Dr. MacsáriJudit

 2. körzet

 Dr. Schóber Ottó

 3. körzet

 Dr. Katona Piroska (helyettesítés)

 4. körzet

 Dr. Kolozsvári Árpád

 5. körzet

 Dr. Petrikó Attila

 6. körzet

 Dr. Petrikó Attila (helyettesítés)

 7. körzet

 Dr. Magyar Hajnalka

 Gyermekorvosi körzetek


 1. körzet

 Dr. Varga Géza

 2. körzet

 Dr. Fekécs Tünde

 3. körzet

 Dr. Katona Piroska

 Fogorvosi körzetek


 1. körzet

 Dr. Kerekes Attila

 2. körzet

 Dr. Török Anna

 3. körzet

 Dr. Török Anna (helyettesítés)

 4. körzet

 Dr. Kerekes Attila (helyettesítés)
[1]

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2017. április 1-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2017. április 1-től.

[3]

Módosította: 12/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2017. április 1-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2017. április 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!