nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 . (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-25 -tól
Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 . (I.25.) önkormányzati rendelete
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2016 (I.25) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

   1 /2016 (I.25) számú rendelete

 az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról


Zalaszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §.-a alapján Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról a következőket rendeli el:

1.§.

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi eredeti költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert az átmeneti gazdálkodásra.

2.§.

A felhatalmazás kiterjed az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, illetve a működési kiadásoknak a 2015. évi költségvetés módosított előirányzatainak megfelelő, időarányos teljesítésére, a 2015. évben megkezdett beruházási és felújítási feladatok finanszírozására. Új fejlesztési feladat indítására a felhatalmazás nem terjed ki.

3.§.

Az önkormányzat gazdálkodásának átmeneti időszakában a létszám nem emelkedhet, a fejlesztési kiadások csak az érvényes és hatályos szerződésekből eredő kötelezettségvállalások erejéig teljesíthetők.

4.§.

Az önkormányzat gazdálkodásának átmeneti időszakában a szociális ellátás keretében a rendszeres segélyezési feladatok és az eseti segélyezési feladatok a 2015. évi szinten, időarányosan teljesíthetők.

5.§.

Az önkormányzat működő intézményeinek finanszírozása legfeljebb a 2015. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos részéig történhet.

6.§.

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás tevékenység a 2016. évi költségvetés részét képezi és beépül a 2016. évi pénzügyi tervbe.

7.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.


Zalaszentlászló, 2016. január 11.                             ………………………                      ………………………..

                                      Bohár István                                     Takács Lászlóné

                                      polgármester                                             jegyző


A kihirdetés napja:   2016. január 25.


                                                                                         ………………………

                                                                                              Takács Lászlóné

                                                                                                      jegyző


,Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!