nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-20 - 2018-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. 1.§-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján költségvetési gazdálkodásának elősegítése érdekében magánszemélyek kommunális adóját vezeti be illetékességi területén.


1.§1

Az adókötelezettség

Az adókötelezettségre a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.

1 Módosította a 23/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.


2.§1

Az adó alanya

Az adó alanyára a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.

1 Módosította a 23/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.


3.§1

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.

1 Módosította a 23/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.


4.§

Az adó mértéke

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000 Ft.


5.§1

Bevallás, az adó megfizetése

A bevallásra, az adó megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvény előírásai az irányadóak.

1 Módosította a 23/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.


6.§

Adómentesség

Mentes az adó alól:

a) a lakás,

b)1 Hatályon kívül helyezve.

c)2 épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen lévő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;

d) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület.

1 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (III.20.) ÖR. Hatályos 2015. április 20. napjától.

2 Módosította a 9/2015. (III.20.) ÖR. Hatályos 2015. április 20. napjától.


7.§

Az adóbevétel felhasználása

(1) A befizetett adót a város infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.


8.§1

Értelmező rendelkezése

Hatályon kívül helyezve.

1 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.


9.§

Egyéb rendelkezések

E rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló többször módosított

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezései, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit, és hatásköri szabályokat megállapító módosított 1991. évi XX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!