nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-06 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.6.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről

Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 85.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

E rendelet hatálya Tényő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodására terjed ki.


2.§

(1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


3.§

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseinek teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bakszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.

(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Házipénztári és Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.


4.§

  1. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek házipénztárából készpénzben teljesíthető


a.) személyi jellegű kiadások

aa.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

ab.) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

ac.) illetményelőleg, fizetési előleg,

ad.) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére,

ae.) megbízási díjak,

af.) tiszteletdíjak,

ag.) közlekedési költségtérítések

b.) dologi kiadások

ba.) élelmiszer beszerzés,

bb.) könyv, folyóirat beszerzés,

bc.) irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

bd.) munka- és védőruha beszerzése,

be.) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések és

bf.) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések

bg.) egyéb a fentiekben nem említett készletbeszerzések 100.000,- Ft-os értékhatárig,

bh.) egyéb a fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások 100.000,- Ft-os értékhatárig

c.) Szociális sé gyermekvédelmi pénzbeli ellátások;

d.) Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott, rendkívüli elismerés címen teljesített kiadások

e.) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;

f.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások.


(2) Jogcímtől függetlenül a polgármester egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről, ha a számla kiállítója, illetve a kifizetés kedvezményezettje nem rendelkezik bankszámlával.


5.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!