nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (X.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-17 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (X.16.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített feladatkörében a következőket rendeli el:
        
1.     § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a.

2.     § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!