nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-05-31 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

   Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti     jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi       CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a következőket rendeli el:


1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9.,18.  melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel                                                              357 437 711 Ft

      2017. évi összes kiadás                                                              249 129 510 Ft

      2017. évi módosított maradvány                                                 108 308 201 Ft

      2017. évi értékvesztés                                                                  45 468 700 Ft(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2017. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6.,18. melléklet szerint hagyja jóvá.2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2017. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését 1. 6.,18.  melléklet tartalmazza:


a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         158 883 869 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       6 412 033 Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                               26 727 097 Ft

d) Működési bevételek                                                                                 42 306 503 Ft


(2) A 2017. évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11., 22., 23.,. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások                                                                                   92 087 256 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék                                                                     21 132 702 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                 87 633 393 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                       17 721 200 Ft

e) Egyéb működési célú támogatás                                                               15 061 366 Ft

f) Beruházások                                                                                                 9 030 710 Ft

g) Felújítások                                                                                                    1 564 763 Ft

h) Felhalmozási kiadások áfája                                                                        1 377 036 Ft

i) Finanszírozási kiadás                                                                                    3 521 084 Ft


(2) A 2017. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2017. december 31-én adósságállománya nem volt, 2017. évben a Stabilitási tv.

3. §-a dósságot keletkezető jogügyletet nem kötött.


(3) A 2017. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2017. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.


5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének fő összegét 537 954 314 Ft-ban hagyja jóvá az 2. melléklet szerint.


A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 65 204 111 Ft értékben.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                     335 542 795 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                       221 843 214 Ft-ban

módosított maradvány                                                 113 699 581 Ft-ban

értékvesztés                                                                   42 033 218 Ft-ban


hagyja jóvá a 6., 9.,melléklet szerinti tartalommal.               


(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                      88 909 429 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                       84 079 670 Ft-ban

módosított maradvány                                                    4 829 759 Ft-ban

értékvesztés                                                                    3 435 482 Ft-ban


hagyja jóvá a 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.           


(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az ÁMK részére átadott intézményi finanszírozás összegét 56 793 374 Ft összegben a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.


6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-23. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
221 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!