nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-02 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró „alapellátást végző orvos és védőnő, az „egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


  1. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Kulcs Községi Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.


(3) Kulcs Községi Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.


(4) Kulcs Községi Önkormányzat a védőnői ellátásról és az  iskola-egészségügyi ellátásról kettő körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás, valamint az iskola-egészségügyi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki. A Képviselő-testület a védőnői körzeteket és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről.


Kulcs, 2017. március 1.            Jobb Gyula  s. k.                                                               dr. Árva Helga s. k.

            polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. február 6. napjától 2017. február 27. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2017. március 1. napján.Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző        Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!