nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-22 - 2018-09-24
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2002. (VI.25.) rendelet módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2018. (IX. 21.) rendelete


a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2002. (VI.25.) rendelet módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2002. (VI.25.) önkormányzati rendeletét a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 4. § (2) bekezdésében a „ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja (Megrendelő) és a ZALAISPA nonprofit ZRT.szövegrész helyébe Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kerül.


2. § A R. 4.§ (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(3) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt helyet a Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

(4) A települési szilárd hulladék-elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.


II.

Záró rendelkezések

3.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Lovászi, 2018. szeptember 20.


                           Léránt Ferenc                                                   dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Lovászi, 2018. szeptember 21.


dr. Novák Anett

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!