nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-29 - 2013-11-30
Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

                                                Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének


12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete


Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításárólKéthely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:


1. §


  1. A képviselő-testület a 2013.július 01. napjától 2013. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:


összesen 12.353 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2013. évi költségvetésébe összesen 12.353 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 9.189 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékű bevételek főösszegét 3.164 ezer Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával egyidejűleg.


(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:2.§


 A képviselőtestület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást, melynek keretében:

(1.)az önkormányzati intézményfinanszírozás előirányzatát csökkenti 71.928 ezer Ft-tal, vele azonos összeggel a működési célú támogatásértékű kiadás társulásnak előirányzatát megnöveli,

jóváhagyja.

(2).A képviselőtestület a Kéthely és Környéke Szociális Társulás támogatásértékű átvett pénzeszközeinek előirányzatát 35.692 ezer Ft-ban,

a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás támogatásértékű átvett pénzeszközeinek előirányzatát 34.976 ezer Ft-ban,

a Szociális Szolgáltató Központ támogatásértékű átvett pénzeszközeit megnöveli 1.260 ezer Ft-tal,

jóváhagyja.

                                                                       3.§

A képviselőtestület a polgármester átruházott hatáskörében 2013.III.negyedévében hozott döntését, melynek keretében 5 ezer Ft támogatást nyújtott a Marcali bajtársi Egyesület részére tudomásul veszi.


                                                                       4.§


 (1) A képviselőtestület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet
5. §


(1) E rendelet a november 29. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kéthely, 2013. november 26.             dr Lukács Zoltán                                                                    Sipos Balázs

                       jegyző                                                                             polgármesterMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!