nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 - 2018-06-30
Jászapáti Városi Önkormányzat 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete
A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról


Jászapáti Városi Önkormányzat

36/2009.(X.1.)

rendelete


A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról


(Egységes szerkezetben)

2013. szeptember 20.


Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) A vásáron és piacon -a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- a helyhasználó helyhasználati díjat köteles fizetni. A helyhasználati díj beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A hadirokkant és hadiözvegy -amennyiben e tényt okirattal igazolja- a vásárokon és piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.

(3) A 2009. október 1.-től érvényes helyhasználati díjakat e rendelet melléklete tartalmazza.


2.§


A helyhasználati díjjal és a vásár, piac rendjével kapcsolatos szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


3.§

Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


4.§


A rendelet 2009. október 1. napjával lép hatályba.


Szabó Lajos sk.                                                                               Andrási Lászlóné sk.

 polgármester                                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2009. október 1. napján kihirdetésre került.


 Andrási Lászlóné

         jegyzőMelléklet a 36/2009. (X.1.)

rendelethez


A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról.A.) Állatok után fizetendő díj:


Sorszám

Megnevezés

2009. évi díj

1.)

Ló, szarvasmarha, szamár, öszvér

240 Ft/db. + ÁFA

2.)

Csikó, borjú

170 Ft/db. + ÁFA

3.)

Sertés, anyakoca

170 Ft/db. + ÁFA

4.)

Süldő, malac

80 Ft/db. + ÁFA

5.)

Juh, kecske, gida. bárány

80 Ft/db. + ÁFA

6.)

Baromfi, nyúl

40 Ft/db. + ÁFA

7.)

Napos csibe, galamb

30 Ft/db. + ÁFA

8.)

Eb

80 Ft/db. + ÁFAB.) Sátorban, saját asztalon és földön történő árusítás:


9.)

a.) Árura tekintet nélkül az A/1-8. díjtétel alá eső áruk kivételével az elfoglalt terület m2 után


b.) Vásártéren, piactéren kijelölt eladóhelyek (6 fm)

140 Ft + ÁFA2.000 Ft + ÁFAC.) Lábakon elhelyezett piaci padokon történő árusítás:


10.)

Árura tekintet nélkül az1-8. díjtételek alá eső áruk kivételével folyóméterenkénti egységesen

130 Ft + ÁFA

11.)

Fedett piacon folyóméterenként

140 Ft + ÁFA

12.)

Büfé, pecsenyesütő, italmérők (szeszesital kivételével)

450 Ft + ÁFAD.) Vegyes:


13.)

Mozgóárusok, akik a vásáron, piacon fel és alá járva árusítanak naponként


180 Ft + ÁFA

14.)

Körhinta, lövöldék a ténylegesen elfoglalt terület után m2-ként és naponként


330 Ft + ÁFA

15.)

Helypénz kedvezmény (helypénz előre történő megfizetése esetén) - félévenként

20 %

16.)

Foglalt hely biztosítása

     a.) vásárban évi[1] [2] [3] [4]


     b.) piacon évi


 47.244 Ft + ÁFA


14.000 Ft + ÁFAE.) Üres járművek pakolása (piacon és vásáron):


17.)

Tehergépkocsi, autóbusz

270 Ft/alkalom + ÁFA

18.)

Személygépkocsi vásáron

150 Ft/alkalom + ÁFA

19.)

Személygépkocsi vásáron utánfutóval

200 Ft/alkalom + ÁFA

20.)

Két vagy több fogatú szekér, kocsi

200 Ft/alkalom + ÁFA

21.)

Kerékpár

30 Ft/alkalom + ÁFA

22.)

Motorkerékpár

40 Ft/alkalom + ÁFAF.) Mázsálási díjak:


23.)

Sertés, anyakoca

90 Ft/db + ÁFA

24.)

Szarvasmarha

350 Ft/db + ÁFA

25.)

Borjú

250 Ft/db + ÁFA
[1]

Módosította a 44/2009. (XII.1.) Ör. Hatályos 2010. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 29/2011. (XII.1.) Ör. Hatályos 2012. január 1. napjától.

[3]

Módosította a 34/2012. (XI.30.) Ör. Hatályos 2013. január 1. napjától.

[4]

Módosította a 19/2014. (XI.30.) Ör. Hatályos 2014. december 1. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
734.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!