nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-14 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.22./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                                A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:


(1) A képviselő-testület a módosított 2017. évi  költségvetési bevételeket  73 653 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről         36 458 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                             10 350 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  3 135 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                             6 277 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    15 000 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2017. évi  költségvetésének kiadási összegét 88 634 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                           

-személyi jellegű kiadás                         21 502 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                  4 014 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      10 673 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    2 148 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások             26 705 ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                             1 058 ezer Ft-ban,

-felújítási kiadások                                 22 534 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                                 803 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  13 328 ezer Ft

Felhalmozási célra                               2 456 ezer Ft (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros , 1 fő védőnő)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 főben állapítja meg.


2.§


(1)Jelen rendelet 1. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. /III.02./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

(2)Jelen rendelet 2. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. /III.02./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

(3)Jelen rendelet 3. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. /III.02./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.

(4)Jelen rendelet 4. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. /III.02./  önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.
Záró rendelkezések


3.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tornyiszentmiklós, 2017. október 5.
Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2017. október 13.


                           dr. Novák Anett

                                 jegyző

                        Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!