nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-18 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


                                   A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Megyaszó Község Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei


2. § Megyaszó község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot Alsódobsza községgel. A körzet székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.


3. § Megyaszó  község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot Alsódobsza községgel.  A körzet székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.


4. § Megyaszó község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Alsódobszával, Sóstófalvával, Újcsanálossal, Megyaszóval. A fogorvosi körzet székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány út 9.


5. §  Megyaszó  Község Önkormányzatának közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot Alsódobsza községgel, amelynek meghatározása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel. A védőnői körzetek székhelye 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.


6. §  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulással kötött megállapodás útján látja el.  Az ügyeleti ellátás székhelye:3900 Szerencs, Rákóczi út 51.7. § (1) Megyaszó község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot Alsódobsza településsel. A körzet székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány út 7.

(2) Megyaszó községben az alábbi oktatási-nevelési intézményekre terjed ki:

a) Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda (3718 Megyaszó, Monoki út 4.)

b) Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola (3718 Megyaszó, Fő út 24.)Záró rendelkezések

8. .§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekről és körzethatárokról  szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete.
Hajdú Istvánné                                                                                       Lengyelné Bús Zita

polgármester                                                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetésének napja 2016. október 17.                                                                                  Lengyelné Bús Zita

                                                                                             jegyző  1. számú mellékletMegyaszó  I.sz. védőnői körzet utcái: 


Megyaszó        Ady köz 1-8   

Megyaszó        Arany János út 1-27   

Megyaszó        Donáth út 1-9            

Megyaszó        Fő út 1-28      

Megyaszó        Fő út Páratlan: 1-15 Páros:2-22        

Megyaszó        Gyöngyvirág út 1-23  

Megyaszó        Hősök utca 2-20        

Megyaszó        Iskola út 1-6  

Megyaszó        Jókai köz 2-8  

Megyaszó        Kiss Attila út út 2-20

Megyaszó        Kossuth utca 12-30   

Megyaszó        Kossuth köz 2-9        

Megyaszó        Nagy út 42-120          

Megyaszó        Nagy út Páros: 42-108 Páratlan: 41-113       

Megyaszó        Petőfi út 1-102          

Megyaszó        Rózsa út 1-41

Megyaszó        Rózsa köz 2-4            

Megyaszó        Tanácsház tér 1-16    

Megyaszó        Templom köz 1-14    

Megyaszó        Újvásár tér 1-11

Alsódobsza teljes közigazgatási területe

Megyaszó  II.sz. védőnői körzet utcái: 


Megyaszó        Alkotmány út 5-69.   

Megyaszó        Árpád út 1-9.

Megyaszó        Béke út 1-38/a          

Megyaszó        Csőri István út 1/b-57          

Megyaszó        Diófa út 2-29

Megyaszó        Dorgó út 1-39            

Megyaszó        Dózsa György út 1-19           

Megyaszó        Esze Tamás út 1-52   

Megyaszó        Fő út Páros: 24-42 Páratlan: 17-57   

Megyaszó        Hankó Zoltán út 1-49           

Megyaszó        Hunyadi út 2-7          

Megyaszó        István király út 1-17  

Megyaszó        Mátyás király út 1-56

Megyaszó        Mészáros Lőrinc út 1-32        

Megyaszó        Mező Imre út 1-28     

Megyaszó        Monoki út 3-33          

Megyaszó        Nagy út 1-40  

Megyaszó        Nagy út Páros: 2-40 Páratlan: 1-39   

Megyaszó        Posta út 1-10

Megyaszó        Rákóczi út 1-49         

Megyaszó        Rozmaring út 1-40     

Megyaszó        Táncsics út 1-20        

Megyaszó        Zombori Gedő út 1-18          
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
430.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!