nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 743 396 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 702 443 ezer Ft kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a) 133 654 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 124 949 ezer Ft kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a) 140 095 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 139 804 ezer Ft kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Floriana Könyvtár 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a) 18 887 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 18 195 ezer Ft kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1. § szerint megállapított főösszegen belüli bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-5. mellékletek szerint állapítja meg.


3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1. §-ban megállapított bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a 9. és 10. melléklet szerint állapítja meg.


4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített könyvviteli mérlegét és eredmény kimutatását a 6. és 8. melléklet szerint állapítja meg.


5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának teljesítését beruházásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. § A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § A Képviselő-testület 2017. évben több éves kihatással járó döntéseket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017-ben európai uniós támogatással megvalósuló programját a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bontást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt a 7. melléklet szerint határozza meg.


14. § Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2017. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.


15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                  Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                   polgármester                                                                        címzetes főjegyzőZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:

Csákvár, 2018. május 30.                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                               címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
519 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!