nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-11 - 2013-09-11
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 12.) önkormányzat rendelet módosításáról

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 12.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: R.)  3. § (1) bekezdésében a „44.152 e Ft” szövegrész helyébe „55.084” e Ft szöveg lép.

(2) A R. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „42.852 e Ft” szövegrész helyébe „43.731 e Ft” szöveg lép.

(3) A R. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „1.300 e Ft” szövegrész helyébe „11.353 e Ft” szöveg lép.

(4) A R. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „44.152 e Ft” szövegrész helyébe „55.084 e Ft” szöveg lép.

(5) A R. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „39.177 e Ft” szövegrész helyébe „51.938 e Ft” szöveg lép.

(6) A R. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.975 e Ft” szövegrész helyébe „3.146 e Ft” szöveg lép.

(7) A R. 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „4.975 e Ft” szövegrész helyébe „3.146 e Ft” szöveg lép.

(8) A R. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „13.467 e Ft” szövegrész helyébe „13.513 e Ft” szöveg lép.

(9) A R. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „8.882 e Ft” szövegrész helyébe „9.579 e Ft” szöveg lép.

(10) A R. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „3.088 e Ft” szövegrész helyébe „3.168 e Ft” szöveg lép.

(11) A R. 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „14.803 e Ft” szövegrész helyébe „14.859 e Ft” szöveg lép.

(12) A R. 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „0 e Ft” szövegrész helyébe „53 e Ft” szöveg lép.

(13) A R. 3. § (4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki „finanszírozási kiadások 10.000 e Ft” szöveg lép.

(14) A R. 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „4.975 e Ft” szövegrész helyébe „3.146 e Ft” szöveg lép.2. §

(1) A R. 

  1. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
  2. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
  3. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
  4. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
  5. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


(2) A R. e rendelet 6. mellékletét képező 14. melléklettel bővül.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Orci, 2013. szeptember 9.

                      


     Vass Ferenc                                                                                   Prisztács Éva

     polgármester                                                                                        jegyző   ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:


Orci, 2013. szeptember 10.


                                                                Prisztács Éva

                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
150 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!