nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-02-13 - 2019-02-27
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(IV.29.) ÖKT rendelete módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. ( II.11.) ÖKT. rendelete


a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(IV.29.) ÖKT rendelete módosításáról


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján  a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(IV.29.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§


Az 5/2004.(IV.29.) rendelet 19.§-a  a következők szerint módosul:


19.§ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben és terjedelemben jogosult. Ezek az adatok a következők:

            a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.

            b) a közszolgáltatás igénybe vételének jogcíme. (tulajdonos, bérlő, használó)

A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára.2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
            dr Hercz judit                                                                        Völgyi Péter

                 jegyző                                                                               polgármesterKihirdetve: 2014. február 11.
            dr Hercz Judit

                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!