nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 (IV.28.) rendelete
Hatályos:2014-04-29 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 (IV.28.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
   a) 315.188 e Ft bevétellel /részletezését az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza/,
   b) 308.631 e Ft kiadással /részletezését a 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza/,
   c) 4.873 e Ft módosított pénzmaradvánnyal /elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza/
fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 4.873 e Ft-ban hagyja jóvá, amelynek teljes összege működési célú pénzmaradvány és számlatartozások kiegyenlítésére fordítandó.


2.§.


(1) Az önkormányzati vagyon állapotát a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 2013. évi szöveges beszámolót a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


3.§.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. sz. mellékletek
154.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!