nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-17 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásárólSzepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV.tv. 23.§.-a, 24.§-a, illetve a 91. §-a alapján a Szepetnek Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal Szepetnekre, a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatalra, a Szepetnek-Semjénháza-Sormás Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulására, a Királyi Pál Általános Művelődési Központra terjed ki.


Az Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        222 398  eFt   eredeti előirányzattal

                                   321 958  eFt   módosított előirányzattal, és

                                   325 075  eFt   teljesítéssel

  23 124  eFt   pénzmaradvánnyal  

az 1.  számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat         222 398  eFt   eredeti előirányzattal,

                                   321 958  eFt   módosított előirányzattal, és

                                   301 277  eFt   teljesítéssel

 az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány alakulását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2013. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs. 2012. évben az adósságkonszolidáció keretében a hosszú lejáratú hitel az állam által átvállalásra kerültAz Önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


3. §.(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        215 473 eFt   eredeti előirányzattal

                                   267 334  eFt   módosított előirányzattal, és

                                   268 167  eFt   teljesítéssel

  22 808 eFt pénzmaradvánnyal  az 1.1  melléklet szerinti részletezéssel,

  

  A kiadásokat            215 473  eFt   eredeti előirányzattal,

                                   267 334  eFt   módosított előirányzattal, és

                                   244 446  eFt   teljesítéssel az 1.1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2013. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 7. számú melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5)A Képviselő-testület 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Szepetnek Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 3, számú melléklet szerint, 2013. december 31-i állapotot 1.685 692 eFt-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó szakfeladatokat és megnevezéseket a 6. számú melléklet alapján tudomásul veszi.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 13. számú melléklet szerint  jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2013.évi felhalmozási kiadásait a 11.számú .melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2013. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja


A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


4. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket         6 925  eFt     eredeti előirányzattal

                                     6 925  eFt     módosított előirányzattal, és

                                     9 209  eFt     teljesítéssel

                                           0 eFt  pénzmaradvánnyal a 18. számú mellékletek szerinti részletezéssel,

   

 A kiadásokat              6 925  eFt     eredeti előirányzattal

                                     6 925  eFt     módosított előirányzattal, és

                                     9 368  eFt     teljesítéssel a 18. számú mellékletek szerinti részletezéssel megállapítja.


 (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által ellátandó szakfeladatokat és megnevezéseket a 19. számú melléklet alapján tudomásul veszi.


(4) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 20. számú melléklet szerint  jóváhagyja.


(5)A Képviselő-testület a 2013. évi egyszerűsített mérlegének alakulását a 21. számú melléklet szerint  jóváhagyja.

                                                                      

A Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


5. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                               

          0  eFt    eredeti előirányzattal

                                    47 699  eFt    módosított előirányzattal, és

                                    47 699  eFt    teljesítéssel

                                         316 eFt pénzmaradvánnyal a 22. számú melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat                     0  eFt    eredeti előirányzattal

                                    47 699  eFt    módosított előirányzattal, és

                                    47 463  eFt    teljesítéssel a 30. számú melléklet szerinti


részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 24. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5)A Képviselő-testület 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 29. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 25. számú melléklet szerint, 2013. december 31-i állapotot 882 eFt-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a közös hivatal által ellátandó szakfeladatokat és megnevezéseket a 23. számú melléklet alapján tudomásul veszi.


(8) A Képviselő-testület a közös hivatal 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 26. számú melléklet szerint  jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a közös hivatal 2013. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 30. számú melléklet szerint  jóváhagyja


(10) A Képviselő-testület a 2013.évi felhalmozási kiadásait a 27.számú .melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület a 2013. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál  a 28. számú melléklet szerint jóváhagyja

                                                                        

 6.§.


(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.- Ft-ban állapítja megSzepetnek-Sormás-Semjénháza Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


7. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                  0 eFt     eredeti előirányzattal

                                    31 866 eFt     módosított előirányzattal, és

                                    31 866 eFt     teljesítéssel

        0 eFt  pénzmaradvánnyal a  31. számú mellékletek szerinti részletezéssel,

   


 A kiadásokat                      0 eFt          eredeti előirányzattal

                                    31 866 eFt     módosított előirányzattal, és

                                    31 866 eFt     teljesítéssel a 31. számú mellékletek szerinti részletezéssel megállapítja. Királyi Pál Általános Művelődési Központ költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


8. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.(2) A bevételeket        72 433  eFt    eredeti előirányzattal

                                    70 625  eFt    módosított előirányzattal, és

                                    70 600   eFt   teljesítéssel

                                      2 717 eFt pénzmaradvánnyal a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat           72 433  eFt     eredeti előirányzattal

                                   70 625  eFt     módosított előirányzattal, és

                                   67 765  eFt     teljesítéssel a 33. számú melléklet szerinti

részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 35. számú melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület az intézményt által ellátandó szakfeladatokat és megnevezéseket a 36. számú melléklet alapján tudomásul veszi.


(5) A Képviselő-testület 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 37. számú melléklet szerint jóváhagyja(6) A Képviselő-testület az intézmény 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 38. számú melléklet szerint  jóváhagyja.


(7) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány alakulását a 40. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2013. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 41. számú melléklet szerint jóváhagyja.Záró rendelkezések


9. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Szepetnek, 2014. április 28.                                       Vlasicsné Fischl Timea                            Szalai-Gaál Mónika

                                               polgármester                                                     jegyző                                          
A rendelet kihirdetve: 2014. május 16.


Szalai-Gaál Mónika

                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet (önkormányzat)
244 KB
Melléklet (közös hivatal)
115 KB
Melléklet (polgármesteri hivatal)
58 KB
Melléklet (intézményfenntartó)
54 KB
Melléklet (ÁMK)
121.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!