nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-19 -tól
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete
Változtatási tilalom hatályon kívüli helyezéséről

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § -ban biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §      E rendelet hatálya Jászfényszaru Város belterületén lévő 319, 320, 321, 322, 323, 324

             helyrajzi számú telkeket érintő

                        1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet

                                   hatályát veszti.


2. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30. napján tartott ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                      dr. Voller Erika

polgármester                                                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. november 05.                                                               dr. Voller Erika

                                                                                                                  jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!