nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (VI.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 - 2017-07-02
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (VI.30..) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli szabályairól és díjairól szóló 6/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ban a „nettó” szövegrész helyébe a „bruttó” szöveg lép.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!