nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-05-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 3.135 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

3.135 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül

az állami támogatás bevételi főösszegét 1.654 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.481 e Ft-tal

megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet


3. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
  2. Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
  3. az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
23.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!