nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-01 - 2013-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete
a lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII törvény 34.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményével a következőket rendeli el:


1.§


A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


1.§ „ A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel - hat díjtételt állapít meg a következők szerint:


a.)  összkomfortos                                               3.772 Ft/m2/év

b.)  komfortos                                          2.526 Ft/m2/év

c.)  komfort nélküli                                  1.268 Ft/m2/év

d.)  szükséglakás /szociális bérlakás/           618 Ft/m2/év

e.)költségelvű bérlakás

ea./ fiatalok háza                                4.042 Ft/m2/év

eb./ centrum lakások                          7.152 Ft/m2/év

            ec./ Holcim lakások                            7.152 Ft/m2/év”


2.§


a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!