nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013(XII.19.)
Hatályos:2013-12-19 - 2018-09-30
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013(XII.19.)
Nyíradony Város Képviselő-testületének 23/2013.(XII.19.) számú rendelete az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(X.14.) .számú rendelet módosításáról

Nyíradony Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva  Nyíradony Város Önkormányzata  önkormányzati képviselőinek és a bizottságok  nem önkormányzati képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(X.14.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §.


A rendelet  2. §-a (1) és (2)  bekezdése helyére a következő  rendelkezés lép:


  1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi 50.000  Ft-os összegben állapítja meg.
  2. A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak tiszteletdíját havi 25.000 Ft-os összegben állapítja meg.
    1. §.

          A rendelet 2013. december 20-án lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2013. január 01-től visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.                       Tasó László                                                               Benő János                       

                       Polgármester                                                                 JegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!