nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009. (VIII.06.) rendelet módosításáról


Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése, 92. § (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról a következőket rendeli el:


  1. §A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a következő melléklet lép:


  1. számú melléklet a 10/2009. (VIII.06.) számú rendelethez


intézményi térítési díjakTérítési díj ÁFA-val


Szociális alapszolgáltatások térítési díja:
1. Étkeztetés (szállítás nélkül):


2015. évben új ellátott

      haladó jövedelem                                                                    470.-  Ft/fő/nap

közötti jövedelem                                                                                560.-  Ft/fő/nap                                                

     jövedelem      (100 %)                                                              610.-  Ft/fő/nap
2. Nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:


(ÁFA mentes):                                                                                    3.102.- Ft/fő/nap

Az ellátás költségét az önkormányzat a R. 5. § (1) bekezdése alapján átvállalja.Az intézményi ellátottak étkezési térítési díja:

     haladó jövedelem   (-30 %)                                                      560.-  Ft/fő/nap

közötti jövedelem     (-20%)                                                    645.-  Ft/fő/nap                                                

     jövedelem      (100 %)                                                               805.-  Ft/fő/nap2. §


A rendelet 2015. április 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2010.(IX.02.) rendelet hatályát veszti.             Majoros János s.k.                                                    Virágné Bordás Erzsébet s.k.

              polgármester                                                                          aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!