nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2017-06-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 268.864.355 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 6.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 8.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


  1. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
54 KB
5. számú melléklet
48 KB
6. számú melléklet
22.53 KB
7. számú melléklet
54 KB
8. számú melléklet
53.5 KB
1. számú melléklet
28.5 KB
2. számú melléklet
27.5 KB
4. számú melléklet
53.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!