nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-27 - 2018-04-28
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb rendeletek módosításáról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. fejezet  1. Az önkormányzat által végzett ivóvíz és szennyvíz közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 12/2012. (VI.08.) rendelet módosítása


1. §


Az önkormányzat által végzett ivóvíz és szennyvíz közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 12/2012. (VI.08.) rendelet 7.§. (1 ) bekezdése az alábbiakra módosul:


A közműfejlesztési hozzájárulás összege átlagos fogyasztás esetén:
  1. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III.03.) rendelet módosítása2.§


A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III.03.) rendelet 8. melléklete jelen rendelet 1. mellékletére módosul.
  1. A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2005. ( XI.3.) rendelet módosítása


3.§  1. A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2005. ( XI.3.) rendelet 4. melléklete jelen rendelet 2. mellékletére módosul.
  1. A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2005. ( XI.3.) rendelet 5. melléklete jelen rendelet 3. mellékletére módosul.
  1. fejezet


Záró rendelkezések


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és  2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
  2. A rendelet 2018. április 28.-án  hatályát veszti.Tornyiszentmiklós, 2018. április 25.                        dr. Novák Anett                                               Végh László

                                  jegyző                                                      polgármester

Kihirdetve: 2018. április 26.                                                                                                   dr. Novák Anett

                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!