nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény. 23.§.-a, 24.§-a, illetve 91. §-a alapján a Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Szepetnek Községi Önkormányzat intézményére terjed ki.


Az Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        355.671 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                   420.221 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   388.754 ezer Ft          teljesítéssel

  53.028 ezer Ft          pénzmaradvánnyal  

az 1.  számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat         355.671 ezer Ft          eredeti előirányzattal,

                                   420.221 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   325.876 ezer Ft          teljesítéssel

 az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány alakulását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2014. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs. 2012. évben az adósságkonszolidáció keretében a hosszú lejáratú hitel az állam által átvállalásra került

Az Önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása3. §.
(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        238.249 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                   292.013 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   262.507 ezer Ft          teljesítéssel

45.937 ezer Ft          pénzmaradvánnyal az 1. számú melléklet szerinti

részletezéssel,

  

A kiadásokat              238.249 ezer Ft          eredeti előirányzattal,

                                   292.013 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   208.314 ezer Ft          teljesítéssel az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2014. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 7. számú melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2014. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5)A Képviselő-testület 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Szepetnek Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 3. számú melléklet szerint, 2014. december 31-i állapotot 1.660.327 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó szakfeladatokat és megnevezéseket a 6. számú melléklet alapján tudomásul veszi.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmának alakulását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2014.évi felhalmozási kiadásait a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2014. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja

Királyi Pál Általános Művelődési Központ költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


4. §.(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        73.237 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    75.380 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    73.419 ezer Ft           teljesítéssel

                                      6.530 ezer Ft           pénzmaradvánnyal a 18. számú melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat              73.237 ezer Ft             eredeti előirányzattal

                                   75.380 ezer Ft             módosított előirányzattal, és

                                   66.421 ezer Ft             teljesítéssel a 18. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 19. számú melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület a 2014. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 20. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 21. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 22. számú melléklet szerint jóváhagyja


 (7) A Képviselő-testület 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 23. számú melléklet szerint jóváhagyja


(8) A Képviselő-testület az intézmény egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 24. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület az intézmény 2014. évi pénzforgalmának alakulását a 25. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány alakulását a 26. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület a befektetett eszközök alakulását a 27. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(12) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 29. számú melléklet szerint jóváhagyja.A Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


5. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                               

 44.185 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    52.828 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    52.828 ezer Ft           teljesítéssel

                                         561 ezer Ft           pénzmaradvánnyal a 30. számú melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat           44.185 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    52.828 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    51.141 ezer Ft           teljesítéssel a 30. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2014. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 32. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a finanszírozási, függő és átfutó bevételeket a 37. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 31. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 36. számú melléklet szerint, 2014. december 31-i állapotot 1.119 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a közös hivatal működési kiadásait a 34. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a közös hivatal 2014. évi pénzforgalmának alakulását a 38. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a közös hivatal 2014. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 39. számú melléklet szerint jóváhagyja


(10) A Képviselő-testület a 2014.évi felhalmozási kiadásait a 35. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület a 2014. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 33. számú melléklet szerint jóváhagyja


(12) A Képviselő-testület a befektetett eszközök állományának alakulását a 40. számú melléklet szerint jóváhagyja

 Záró rendelkezések


6.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szepetnek, 2015. május 28.
Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző


Záradék:A rendeletet kihirdetésre került: 2015. május 29.Szalai-Gaál Mónika


jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Önkormányzat
219 KB
Közös hivatal
196 KB
ÁMK
206.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!