nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-09 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sonkád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 277 995 ezer forint bevétellel,

b) 276 017 ezer forint kiadással és

c)     1 891 ezer forint helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány. Felosztását a 13. mellékletben foglaltak szerinti hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint, részletezését a 2-4. mellékletek szerint hagyja jóvá.


2. §


Az Önkormányzat

a) működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,

b) beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint,

c) felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint

hagyja jóvá.


3. §


Az Önkormányzat

a) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások előirányzatát a 8. melléklet

b) kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 9-12. mellékletek,

c) 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet,

d) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet,

e) által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet,

f) adósságállomány alakulását lejárat, eszköz szerinti bontásban a 17. melléklet,

g) közvetett támogatásait és a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18-19. mellékletek,

h) 2014. évi vagyonkimutatását és pénzeszközök változásának levezetését a 20-21. mellékletek

szerint hagyja jóvá.


4. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

               Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

             Polgármester                                                                               Jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. június 8.


                                                                                   Szabó István s.k.

                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek 1-21.
1.83 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!