nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-17 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú viziközművek igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményekről szóló 4/2001. (IV.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközművek igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményekről szóló 4/2001. (IV.26.) sz. önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §.


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a rákövetkező napon hatályát veszti. 


Karancsberény, 2014. augusztus 15.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                             Lantos Ibolya

              polgármester                                                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve:


Karancsberény, 2014. augusztus 16.
                                                                                  Lantos Ibolya

                                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!