nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2016(V.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2016(V.10.)önkormányzati rendelete
Egészségügyi alapellátási körzetekről

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Görcsönydoboka község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek ( vegyes ) háziorvosi körzetre , fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ( fogorvosi és háziorvosi) ügyeleti ellátásra.


2.§ (1) A gyermek és felnőtt ( vegyes) háziorvosi körzet Görcsönydoboka község teljes közigazgatási területére kiterjed , egy körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 113.


3.§ (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt ( vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladatellátási szerződés keeretében látja el.


(2) A gyermek és felnőtt( vegyes)  háziorvosi ügyeleti  ellátás székhelye:7700 Mohács Véradó utca 1.


4.§ (1) Görcsönydoboka  Község  Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székelye: Somberek , Kossuth Lajos utca 113.


5.§ (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.


(2) Fogorvosi körzet székhelye: 7726 Véménd, Vörösmarty Mihály utca 15.


(3) Görcsönydoboka Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján biztosítja.


(4) A fogorvosi ügyeleti  körzet székhelye: 7773 Villány Oportó utca 3


6.§ (1) A rendelet 2016. június 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Háziorvosi körzetekről szóló Görcsönydoboka Német Kisebbségi Települési Önkormányzat 11/2002.(VI.30) Kt.  számú rendelete és az azt módosító  Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (IX.09.) számú rendelete hatályát veszti


    Dr. Majorné Dr. Szabó  Zsuzsanna                                                            Troszt József

                        jegyző                                                                                polgármesterJelen rendelet Görcsönydoboka községben az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon kihirdetésre került.Görcsönydoboka, 2016. május 10.
                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!