nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          98.930  e Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                   85.613 e Ft

                                                           finanszírozási bevétel                13.317 e Ft

                                                                        

                                                           88.077 e Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                  88.077 e Ft


                                                 10.853 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.  melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 27.099 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 4.872 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3.)Az önkormányzat működési költségvetési kiadásait címenként, költségvetési szerven belül kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4)A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 6. melléklet szerint fogadja el.


3.§ (1)A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 10.853 e Ft összegben a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


(2) A jegyző a költségvetési maradványnak 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


4.§(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 9. melléklet szerint elfogadja.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.


(3)A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.


(4)A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.


(5)A Képviselő-testület az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.5.§ (1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti összetételben 590.394 e Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg.


(2.)A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását 2014. december 31-i fordulónappal a 15. melléklet szerinti összetételben és részletezésben fogadja el.


(3)Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2014. évi alakulását a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.


III. Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)  önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 12/20143.(VI.23.), 16/2014.(VIII.22), 17/2014.(IX.26.), 19/2014.(X.21.), 20/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
47.5 KB
2.1. melléklet
24 KB
2.2. melléklet
24.5 KB
3. melléklet
19 KB
4. melléklet
18.5 KB
5. melléklet
24 KB
6. melléklet
18 KB
7. melléklet
16.5 KB
8. melléklet
16 KB
9. melléklet
20 KB
10. melléklet
19.5 KB
11. melléklet
18 KB
12. melléklet
17.5 KB
13. melléklet
17.5 KB
14. melléklet
21.5 KB
15.1. melléklet
28.5 KB
15.2. melléklet
18 KB
15.3. melléklet
20 KB
15.4. melléklet
19.5 KB
16. melléklet
17.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!