nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2017(V.30.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2017(V.30.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f)  pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1)Görcsönydoboka  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


144.884 ezer Ft    bevétellel,

120.981 ezer Ft    kiadással

  23.903 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

  25.498 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


33.565 ezer Ft    bevétellel,

30.065 ezer Ft    kiadással

  3.500 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

  2.919 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda  beszámolóját a 3. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


36.247 ezer Ft    bevétellel,

33.127 ezer Ft    kiadással

  3.120 ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

  3.007 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Somberek és Görcsönydoboka  Óvodafenntartó Társulás  beszámolóját a 2.. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


35.262 ezer Ft    bevétellel,

35.223 ezer Ft    kiadással

       39 ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

       39 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadások részletezését a 4. számú  melléklet szerint hagyja jóvá, 7.350 ezer forint főösszegben.


3.§  A  6. sz. melléklet  támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt.


4.§  Az önkormányzatnak  hitelfelvételre nem volt  szüksége,  a 7. sz. melléklet szerint.


5.§ A 10.számú melléklet a Közösen fenntartott intézmények hozzájárulásai tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


6.§  Az önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 13. számú mellékletben állapítja meg, a 4.sz. függelék alapján részletezve.


7.§  Az önkormányzat 2016. évi költségvetési szabad maradványát 23.903 ezer  forint összegben a 14.. számú  mellékletnek megfelelően fogadja el.

                                                   


HARMADIK RÉSZ


8.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámalakulásait 2016. évben az 5.sz. melléklet tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


10.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 9.sz. melléklete.

                                                                      

Záró rendelkezés


11.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Troszt József                                                                Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

polgármester                                                                            jegyzőZáradék: Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a www.görcsönydoboka.hu honlapon 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Görcsönydoboka, 2017. május 30.                                            Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
476.44 KB
2. melléklet
827.13 KB
3.melléklet
647.18 KB
4. melléklet
431.49 KB
5. melléklet
273 KB
6. melléklet
277.91 KB
7. melléklet
265.21 KB
8. melléklet
424.41 KB
9. melléklet
324.01 KB
11. melléklet
611.08 KB
12. melléklet
762.03 KB
13. melléklet
208.27 KB
14. melléklet
254.5 KB
1. függelék
372.27 KB
2. függelék
380.32 KB
3. függelék
375.73 KB
4. függelék
43.93 KB
10.melléklet
38.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!