nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2011(VII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-09 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2011(VII.29.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól


Táplánszentkereszt község  Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]1 § (1) Táplánszentkereszt község  Önkormányzata Hivatalának hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali

            helység) kívüli házasságkötés engedélyezését  a házasságkötésre történő bejelentkezéskor szóban

            kell kérni, amelyről az eljáró anyakönyvvezető feljegyzést készít.

(2) A kérelemről a jegyző[2] az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(3) A hivatali  helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


2. §       Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt, hivatali munkaidőben, valamint hivatali munkaidőn túl pénteken 13,30 és 19,00 óra, szombaton pedig 9,00 óra és 19,00 óra között lehet lebonyolítani.


3. §   (1) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl díjmentes.

(2)[3] A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának  szolgáltatási díja 25.000 Ft.[4]

(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény is díjmentes.


4. §       (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő

         anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők  jogállásáról szóló 1992. évi

         XXIII. törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a 4. §

         (2) bekezdésben foglalt mértékű díjazás illeti meg.

            (2) Az anyakönyvvezető díjazásának mértéke az (1) bekezdésben részletezett választás

                  esetén a rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott anyakönyvi esemény

                lebonyolításában  való közreműködésért bruttó 1000,- Ft/alkalom  díjazás illeti meg.5. § Jelen rendelet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

                                     /:  Perl János :/                                   /: Családi Anita :/

                                             Polgármester                                             jegyző[1]

Módosította a 3/2017./II.22./ önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 1-től.

[2]

Módosította az 5/2017./V.26./ önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. május 27-től.

[3]

Módosította az 5/2017./II.26./ önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. május 27-től.

[4]

Módosította a 3/2017./II.22./ önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 1-től.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!