nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!