nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 10/2016 (XI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2019-12-31
Rábakecöl község képviselő-testületének 10/2016 (XI.11.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5.§ b.) pontjában továbbá a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:


Az adó mértéke


1.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 22.500 Ft/év.


Adómentesség


2.§ Mentes az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon nyilvántartott minden más nem lakás céljára szolgáló építménye.


Adókedvezmények


3.§ (1) Kedvezményben részesül az az adóalany, aki a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül életvitelszerűen Rábakecöl illetékességi területén lakik.

      (2) A kedvezmény mértéke adótárgyanként 20.000Ft/év


Záró rendelkezés


4.§ Ezen rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 11/2013.(X.07.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  Tuba Erik                                                                                                         Dr. Gál László

polgármester                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!