nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény (1) bekezdés h) pontja alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazásra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:


  1. §


  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a
  2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.


  1. §


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályokban, különösen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak irányadóak.


  1. §


  1. Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
                        Pálosi László                                                             Karóczkai Istvánné

                        polgármester                                                                          jegyzőZáradék

Kihirdetve a Balkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. november 12. napján.


                                                                                                          Karóczkai Istvánné

                                                                                                                   jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!