nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-19 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (VII.18.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017.(X. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 9/2017.(X.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 36.§. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


 (6) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.


II.

Záró rendelkezések

2.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2019. július 17.


                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2019. július 18.

dr. Novák Anett

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
12.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!