nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-22 - 2020-12-31
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 83 415 ezer Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 52 677 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyonkimutatását a 8. melléklet, a források vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségének bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
165.03 KB
2. melléklet
183.3 KB
3. melléklet
130.2 KB
4. melléklet
255.28 KB
5. melléklet
134.39 KB
6. melléklet
136.15 KB
7. melléklet
114.67 KB
8. melléklet
171.46 KB
9. melléklet
138.06 KB
10. melléklet
102.43 KB
11. melléklet
103.78 KB
12. melléklet
114.33 KB
13. melléklet
106.54 KB
14. melléklet
126.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!