nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 14/2014 (X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-28 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 14/2014 (X.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, valamint a Képviselő-testület bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a képviselő-testületi bizottságok tagjainak tiszteletdíja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


  1. §Jelen rendelet területi hatálya Újcsanálos Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet személyi hatálya Újcsanálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének illetőleg bizottságainak tagjaira terjed ki.


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját a havi bruttó

20.000 Ft-ban állapítja meg.


3. §


A Képviselő-testület bizottsága tagjainak tiszteletdíjat a bizottsági tagságért tiszteletdíjat nem állapít meg.


 4. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló 5/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
Csáki Lajos sk.                                                                               dr. Szabó Zoltán sk.

  polgármester                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!