nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-01-02
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról szóló 19/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról szóló 19/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a az alábbiak szerint módosul:


"A Képviselő-testület gondoskodik a köztisztasággal, környezetvédelemmel, környezeti károkozás megelőzésével kapcsolatban a lakosság szemléletformálásáról, tájékoztatásáról, a tanulók környezeti nevelésének segítéséről – együttműködve az oktatási-nevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, a média bevonásával – a fenntartható társadalom érdekében."


2.§


A Rendelet 19.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


"A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről – az érdekelt szakhatóságok közreműködésével – a jegyző gondoskodik."


3.§


(1)    Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2)    Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 7.§-13.§, 15.§-17.§, 20.§-a, továbbá a 2. melléklete.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!