nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2013-10-02 - 2015-10-31
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi iparűzési adóról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat képviselő-testületének

11/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotás hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Általános rendelkezések


1.§ A   rendelet   hatálya   a   Htv-ben    meghatározott    adóalanyokra    terjed     ki.


2.§ Az adókötelezettségre, az adó alanyára vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.


3.§ Az  állandó  és  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési tevékenységre vonatkozó

szabályokat a Htv. tartalmazza.


4.§ Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Htv.

tartalmazza.


5.§ Az   adóalap   meghatározására   vonatkozó   szabályokat   a   Htv.   tartalmazza.


6.  §  Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.


7.  § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az

     adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

      a) piaci vásározó kiskereskedelmi tevékenység végzés után naponként 1000 Ft.

     

      b)építőipari tevékenységet folytatása esetén, illetőleg ha valaki természeti erőforrást               

          tár fel vagy kutat, valamint


c) bármely - a b) pontba nem sorolható tevékenységet végez naptári naponként   

    5000 Ft.


8.  § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére vonatkozó szabályokat a Htv. és

        az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény tartalmazza.2. Záró rendelkezések


9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet   hatályba   lépésével   egyidejűleg   hatályát   veszti   a  Tornyiszentmiklós  

     Községi Önkormányzat képviselő-testületének   a   helyi   iparűzési   adóról  szóló

     6/2013.(IV.25.)önkormányzati rendelete.       
                          dr. Hercz Judit                                                   Völgyi Péter

                                 jegyző                                                           polgármester


 A rendelet kihirdetve: 2013.október 1.                    dr. Hercz Judit

                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Iparűzési adó
33.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!