nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-21 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §.


 (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. §.


 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


  a.) Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

       - Karancsberényi Margaréta Óvoda 2017. augusztus 31-én megszüntetésre került


   b.) Feladat-ellátási megállapodás alapján-ellátott feladatok

         - Igazgatási feladatok – Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

         - Fogorvosi ellátás – Községi Önkormányzat, Karancslapujtő


(2) A címrendet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) rendelete határozta meg.

Az Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

A nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban ugyancsak külön-külön címet alkotnak.


3. §.


(1) Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1, 1.2., 2.1, 2.2 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

84.831.934 Ft összbevétellel,

74.240.315 Ft összkiadással

jóváhagyja.


 (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként 6.1 és 6.2  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi tényleges átlaglétszámát 10 főben hagyja jóvá.


5. §


(1) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási kiadások teljesítését 2.736.429 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6. §.


Az önkormányzat 10.770.969 Ft tartalékot használt fel.


7. §.


Az önkormányzatnak 2017. évben Európai Uniós projektje nem volt (5. sz. melléklet szerint).


8. §.


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


9. §.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak nem volt hitelállománya (3. számú tájékoztató tábla),

az adósságállományt pedig a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


11. §.


Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


12. §.


Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerint vagyonát a 7.1., 7.2 számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - 379.333.730 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.2. sz. melléklet szerint fogadja el.

13. §.


Az önkormányzat 2016-2017 évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


14. §.


Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.


15. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett normatív elszámolás ( beszámoló 11/C űrlap) alapján az önkormányzatnak 31.413 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett és kamatalapba nem tartozik.Záró rendelkezések

                       

16. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
387.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!